Szlęk: JSW – sprzedaż w jednych rękach

9 lipca 2015, 11:16 Energetyka
fot. Dawid Lach
fot. Dawid Lach

Od 1 lipca sprzedażą produktów grupy kapitałowej JSW, a więc węgla, koksu i węglopochodnych, zajmuje się spółka zależna Polski Koks SA, która działa w imieniu i na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

– Konsolidacja sprzedaży pozwala skuteczniej zarządzać tym obszarem działalności naszej grupy, planować i kontrolować, unikając dublowania się kompetencji i zatrudnienia. Rola Polskiego Koksu uległa rozszerzeniu, zajmuje się on teraz całościowo sprzedażą węgla, koksu i węglopochodnych.  Zgromadziliśmy w jednym miejscu najlepszych fachowców od sprzedaży i myślę, że przyniesie to dobre efekty – zapewnia Edward Szlęk, prezes zarządu JSW.

Początkiem zmian była likwidacja pionu handlu w spółce macierzystej, a więc samej JSW. Pracownicy odpowiedzialni za ten obszar zostali przeniesieni do Polskiego Koksu. Kolejny krok związany z reorganizacją w zakresie handlu to zmiany w składzie zarządu spółki przejmującej zadanie. Rada Nadzorcza dokonała ich na posiedzeniu 6 lipca. Od 13 lipca na czele zarządu Polskiego Koksu zasiądzie Tadeusz Wenecki, pozostali członkowie zarządu to Wacław Będkowski – wiceprezes ds. sprzedaży węgla i Antoni Borysiewicz  – wiceprezes ds. sprzedaży koksu i węglopochodnych.

Nowy prezes Polskiego Koksu sprawował od 2008 roku funkcję prezesa Koksowni Częstochowa Nowa sp. z o.o. powstałej po wydzieleniu koksowni ze struktur ISD Huta Częstochowa. W tym czasie przeprowadził program gruntownej modernizacji zakładu, którego istnienie było wcześniej zagrożone. Tadeusz Wenecki ma ogromne doświadczenie menadżerskie. Był związany głównie z sektorem koksowniczym. Był przez wiele lat dyrektorem najnowocześniejszej w Polsce koksowni „Przyjaźń”, prezesem Huty Metali Nieżelaznych Szopienice SA, a następnie prezesem  Towarzystwa Finansowego Silesia w Katowicach. Autor wielu projektów organizacyjnych, restrukturyzacyjnych i rozwojowych.