JSW wydobyła mniej węgla

24 kwietnia 2017, 07:00 Alert

– Grupa JSW utrzymuje stabilny poziom produkcji węgla i koksu. Produkcja węgla ogółem wyniosła
prawie 4 mln ton, a produkcja koksu ponad 0,8 mln ton. Wydobycie węgla JSW w I kwartale 2017 r. wyniosło 3,98 mln ton, wobec 4,32 mln ton rok wcześniej – informuje Jastrzębska Spółka Węglowa w komunikacie z wynikami za pierwszy kwartał 2017 roku.

Wyniki z działalności operacyjnej JSW w I kwartale 2017 r.

(w mln ton) I kw. 2017 IV kw. 2016 zmiana kdk I kw. 2016 zmiana rdr
Produkcja węgla ogółem 3,98 4,15 -4,1% 4,32 -7,9%
— bez KWK Krupiński i Ruchu Jas-Mos 3,74 3,56 5,1% 3,47 7,8%
– produkcja węgla koksowego 2,83 3,01 -6,0% 2,83 0,0%
— bez KWK Krupiński i Ruchu Jas-Mos 2,77 2,77 0,0% 2,4 15,4%
– produkcja węgla do celów energetycznych 1,15 1,14 0,9% 1,48 -22,3%
— bez KWK Krupiński i Ruchu Jas-Mos 0,97 0,79 22,8% 1,07 -9,3%
Sprzedaż węgla ogółem 3,83 4,24 -9,7% 4,18 -8,4%
— bez KWK Krupiński i Ruchu Jas-Mos 3,58 3,65 -1,9% 3,37 6,2%
Produkcja koksu ogółem 0,84 0,97 -13,4% 1,05 -20,0%
— bez WZK Victoria 0,84 0,97 -13,4% 0,94 -10,6%
Sprzedaż zewnętrzna koksu 0,66 0,99 -33,3% 0,86 -23,3%
— bez WZK Victoria 0,66 0,98 -32,7% 0,76 -13,2%

Produkcja węgla i koksu w Grupie JSW

W okresie ostatnich 7 miesięcy dokonano następujących zmian w strukturze organizacyjnej:

  • segment węglowy – przekazanie w dniu 01.10.2016 r. części Ruchu Jas-Mos oraz w dniu 31.03.2017 r. KWK Krupiński do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.;
  • segment koksowniczy – sprzedaż w dniu 30.09.2016 r. Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A.

Powyższe działania wpłynęły na poziom produkcji i sprzedaży węgla oraz koksu w Grupie JSW. Jednocześnie w segmencie węgla, wdrożone działania restrukturyzacyjne spowodowały wzrost udziału węgla koksowego w ogólnej strukturze produkcji.

W celu zachowania porównywalności danych dla Grupy JSW zaprezentowano także poziomy produkcji i sprzedaży z wyłączeniem produkcji węgla Ruchu Jas-Mos, KWK Krupiński oraz produkcji koksu WZK „Victoria” S.A. Wyłączając KWK Krupiński i Ruch Jas-Mos w 1Q 2017 r. wyniki produkcyjne były następujące:

  •  produkcja węgla ogółem wyniosła ok. 3,74 mln ton i była wyższa w porównaniu do 4Q 2016 r. o ponad 5%, a w stosunku do 1Q 2016 r. wyższa o prawie 8%;
  • produkcja węgla koksowego wyniosła ok. 2,77 mln ton i była na poziomie 4Q 2016 r., a w stosunku do 1Q 2016 r. wyższa o ponad 15%
  •  produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła ok. 0,97 mln ton i była wyższa w porównaniu do 4Q 2016 r. o blisko 23%, a w stosunku do 1Q 2016 r. niższa o ponad 9%.
  • sprzedaż węgla ogółem wyniosła ok. 3,58 mln ton i w 1Q 2017 r. była niższa w porównaniu do 4Q 2016 r. o blisko 2%, a w porównaniu do 1Q 2016 r. wyższa o ponad 6%.

Produkcja koksu z wyłączeniem WZK „Victoria” S.A. w 1Q 2017 r. była niższa w porównaniu do 4Q 2016 o ponad 13%, a w stosunku do 1Q 2016 r. niższa o ponad 10%. Obniżenie wolumenu produkcji koksu w 1Q 2017 r. wynikało z racjonalnych decyzji podyktowanych uwarunkowaniami rynkowymi.

Warunki rynkowe w pierwszym kwartale  2017 roku

-W I kwartale 2017 r. na światowym rynku węgla koksowego odnotowano dużą różnicę pomiędzy ustalonym kwartalnym benchmarkiem, a poziomem notowań spotowych. W I kwartale 2017 r. cena benchmarkowa węgla koksowego typu hard (HCC) wzrosła o ponad 40 proc. w odniesieniu do IV kwartału 2016 r., natomiast średniokwartalne spotowe ceny węgli koksowych typu hard odnotowały blisko 40-proc. spadek – napisano w komunikacie.

-Wkrótce po ustaleniu benchmarku na I kwartał 2017 r. nastąpił wzrost podaży węgla koksowego typu hard na rynkach światowych, co doprowadziło do spadku notowań spotowych. W marcu 2017 r. ceny spotowe węgla koksowego typu hard osiągnęły 55 proc. obowiązującego w I kwartale 2017 r. benchmarku – czytamy w dalej w komunikacie.Spółka podała także, że notowania cen koksu wielkopiecowego na rynku europejskim wzrosły w I kwartale 2017 roku o 15 proc. w porównaniu do IV kwartału 2016 r., czyli w stopniu znacznie mniejszym, niż benchmark dla węgla koksowego typu hard.

-W porównaniu do wzrostu benchmarku węgla koksowego typu hard, wzrost cen wyrobów stalowych w I kwartale 2017 r. był znacząco niższy. Ceny kręgów walcowanych na gorąco (HRC) na światowym rynku wzrosły w I kwartale 2017 roku o 13 proc., a ceny prętów (wyrobów długich) o 8 proc. w porównaniu do IV kwartału 2016 r. Na rynku europejskim wzrost ten był podobny. Słabsza dynamika wzrostu cen wyrobów stalowych w połączeniu z większą podażą węgla koksowego skutkowała presją na obniżenie cen spotowych węgli koksowych – napisano w komunikacie.

-Powyższe czynniki wpłynęły na zmianę zachowań zakupowych koncernów stalowych, które m.in. rezygnowały z ilości opcyjnych, czy też opóźniały odbiór zakontraktowanych ilości – czytamy w komunikacie JSW.

Jastrzębska Spółka Węglowa