font_preload
PL / EN
Infrastruktura Lotniska 14 lipca, 2014 godz. 14:03   
REDAKCJA

Kallas: Wspólne, europejskie przestrzenie powietrzne istnieją tylko na papierze

Sim Kallas

Komisja Europejska wezwała osiemnaście państw członkowskich, aby usprawniły wspólne zarządzanie przestrzenią powietrzną.

Komisja wystosowała oficjalne wezwanie do członków sześciu różnych  tzw. funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej (FAB) – Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Malty, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgier, Włoch i Zjednoczonego Królestwa – aby usprawniły swoje FAB.

– Chodzi tu o wspólną przestrzeń powietrzną zorganizowaną według tras ruchu lotniczego, a nie według granic państwowych. Funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej odgrywają główną rolę w tworzeniu efektywniejszego, mniej kosztownego i mniej zanieczyszczającego systemu lotnictwa w Europie – stwierdził Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport.

Jego zdaniem w europejskiej przestrzeni powietrznej musimy wreszcie usunąć granice państwowe.

– Funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej są nieodzownym, zasadniczym elementem jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej – stwierdził dalej Kallas. – Na razie te wspólne przestrzenie powietrzne istnieją tylko na papierze – są formalnie ustanowione, lecz jeszcze nie funkcjonują.

– Apeluję do państw członkowskich o więcej ambicji i szybsze wdrożenie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej – zakończył Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

Źródło: Komisja Europejska