Kallas: Wspólne, europejskie przestrzenie powietrzne istnieją tylko na papierze

14 lipca 2014, 14:03 Infrastruktura

Komisja Europejska wezwała osiemnaście państw członkowskich, aby usprawniły wspólne zarządzanie przestrzenią powietrzną.

Komisja wystosowała oficjalne wezwanie do członków sześciu różnych  tzw. funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej (FAB) – Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Malty, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgier, Włoch i Zjednoczonego Królestwa – aby usprawniły swoje FAB.

– Chodzi tu o wspólną przestrzeń powietrzną zorganizowaną według tras ruchu lotniczego, a nie według granic państwowych. Funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej odgrywają główną rolę w tworzeniu efektywniejszego, mniej kosztownego i mniej zanieczyszczającego systemu lotnictwa w Europie – stwierdził Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport.

Jego zdaniem w europejskiej przestrzeni powietrznej musimy wreszcie usunąć granice państwowe.

– Funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej są nieodzownym, zasadniczym elementem jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej – stwierdził dalej Kallas. – Na razie te wspólne przestrzenie powietrzne istnieją tylko na papierze – są formalnie ustanowione, lecz jeszcze nie funkcjonują.

– Apeluję do państw członkowskich o więcej ambicji i szybsze wdrożenie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej – zakończył Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

Źródło: Komisja Europejska