Kalwas: Arbitraż – alternatywa dla sądów powszechnych

25 lipca 2013, 14:48 Drogi

KOMENTARZ

Andrzej Kalwas

Przewodniczący Rady Arbitrażowej SA przy Krajowej Izbie Gospodarczej

Każdy spór, który przyczynia się do opóźnienia inwestycji budowlanych, może narazić inwestora i wykonawców na ogromne straty. Dlatego przedsiębiorcy z branży budowlanej powinni stawiać na taki tryb rozstrzygania sporów, który pozwoli na możliwie szybkie i odformalizowane rozwiązanie problemu. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej rocznie rozpatruje około 300 spraw, w tym kilkadziesiąt z nich dotyczy właśnie branży budowlanej.

Postępowanie arbitrażowe (polubowne) to możliwość rozstrzygnięcia sporu poza sądem powszechnym, gdzie strony tego sporu ustanawiają niezależnych i bezstronnych arbitrów, którzy go rozstrzygają. Zalety arbitrażu to prostsza procedura postępowania, niższe i przewidywalne z góry koszty, jednoinstancyjność i szybkość postępowania, doświadczenie i kompetencja arbitrów.

W Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej rozpoznajemy spory o charakterze krajowym i międzynarodowym. Prowadzimy również mediacje i administrujemy arbitraże ad hoc.  Istotne dla wielu zagranicznych firm budowalnych  jest to,  że na podstawie Konwencji nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, wyroki Sądu Arbitrażowego przy KIG podlegają wykonaniu w ponad 140 państwach sygnatariuszach Konwencji.

Warto również zauważyć jeszcze jedną istotną pozytywną cechę sądów arbitrażowych  odróżniających ich od sądów powszechnych. W sądownictwie polubownym około 20 proc. spraw jest załatwianych w formie ugody.  Jednocześnie sposób ich prowadzenia powoduje, że wiele podmiotów bez względu na wynik postępowania, po pewnym czasie dalej kontynuuje współpracę i ponawia zapis na Sąd Arbitrażowy przy KIG w kolejnych, zawieranych przez siebie kontraktach.