Kasprzak: PSL przedstawi nowelę prawa energetycznego

20 lutego 2014, 10:59 Energetyka
Mieczysław Kasprzak

– PSL jeszcze w tym tygodniu chce złożyć w Sejmie projekt noweli Prawa energetycznego dotyczący wyłączenia z opodatkowania tzw. dodatku energetycznego – powiedział na konferencji prasowej Mieczysław Kasprzak reprezentujący partię ludową.

– W tej ustawie zapisano, że państwo będzie wspierać odbiorców wrażliwych, za których uznano tych odbiorców energii i gazu, których budżet domowy jest bardzo niski, a więc korzystają ze wsparcia w postaci dodatku mieszkaniowego – powiedział. – Przy składaniu takiego wniosku muszą uiścić opłatę skarbową wynoszącą 10 zł, co jest nonsensem. To bardzo złe rozwiązanie (…). Proponujemy więc, aby zwolnić takie osoby z opłaty skarbowej.

– Trzecie rozwiązanie, które chcemy wprowadzić mówi, aby od 1 grudnia do 1 marca nie stosować odcięcia nośników energii (gazu i energii elektrycznej) ze względu na nieopłacenie rachunków przez odbiorców wrażliwych – dodał polityk.

Źródło: Wirtualny Nowy Przemysł