TAG: Prawo energetyczne

Ciepłownicy domagają się odrębnej ustawy wydzielającej przepisy dla ich branży z prawa energetycznego. Odpowiednie przepisy pozwolą […]
– Przedłożona 30 czerwca do podpisu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy nowelizacja prawa energetycznego służy przede […]
Sejm przyjął na 77 posiedzeniu 16 czerwca br. nowelizację Prawa energetycznego. Ustawowe zmiany służą realizacji prawa Unii Europejskiej. Nowe […]
Przedsiębiorstwa energetyczne nie będą musiały sprzedawać energii na giełdzie. Rząd planuje zdjąć obligo i przeprowadzić nowelizację prawa […]
Brak wolnych mocy przyłączeniowych, a tym samym częste odmowy uzyskania warunków przyłączeniowych wydawane przez operatorów sieci […]
Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) wprowadza wiele zmian wynikających między innymi z dyrektywy RED II. Jeden z istotnych […]
Projekt zmiany Prawa energetycznego, zakładający powierzenie funkcji Operatora Systemu Magazynowego Gazu (OSMG) operatorowi systemu przesyłowego […]
Komisja sejmowa ds. energii, klimatu i aktywów państwowych zaakceptowała trzy poprawki, które Senat zgłosił do nowelizacji prawa […]
Senat wprowadził poprawki do noweli prawa energetycznego. Zmiany dają możliwość doliczania kosztów przedsiębiorstw energetycznych do cen dla […]
– Zarządzanie systemem CSIRE zostało powierzone nowemu podmiotowi na rynku energii elektrycznej, czyli operatorowi informacji rynku energii. Jego […]
Konsultacje projektu nowelizacji ustawy o prawie energetycznym  i odnawialnych źródłach energii dobiegają końca. Zapis korzystny dla posiadaczy […]
– Decyzja dotycząca zmiany paliwa węglowego na gazowe w Elektrowni Ostrołęka C związana była ze zmianą daty odejścia od węgla z 2060 […]
Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, to nie tylko propozycje korzystnych rozwiązań dla odbiorcy końcowego i jego aktywizacja na rynku […]
Sejmowa komisja energii, klimatu i aktywów pozytywnie oceniła projekt zmiany prawa energetycznego. Komisja wprowadziła szereg poprawek, kolejne […]
Nie będzie powszechnych rekompensat za rosnące ceny energii pomimo zapowiedzi ministra aktywów państwowych z początku tego roku. Nowy gospodarz […]
Rząd przyjął nowelizację prawa energetycznego. Ustawa trafi teraz do Sejmu. Według PIME jeżeli nie będzie dużo uwag, to jest szansa, że w […]
Rząd przyjął projekt zmiany Prawa energetycznego, dotyczący m. in. budowy centralnego systemu informacji o rynku energii. Jak wynika z informacji […]
– Brak dobrych uregulowań prawnych to główny problem magazynów energii. Konieczne jest zniesienie istniejących obecnie barier […]
Sejm RP przyjął nowelizację ustawy Prawo energetyczne wdrażające przepisy zrewidowanej dyrektywy gazowej, która ma podporządkować prawu […]
Rząd przygotowuje nowelę ustawy, która ma przyspieszyć budowę elektrowni jądrowej w Polsce – poinformowano w wykazie prac legislacyjnych.
– Zastanawiam się nad wydzieleniem przepisów w ramach ustawy o odnawialnych źródłach czy stworzyć nową ustawę. Życie jest tak […]
Senacka komisja gospodarki przyjęła bez poprawek nowelizację Prawa energetycznego dotyczącą zasad ustalania operatora na gazociągu jamalskim […]
Nadal nie wiadomo kto zastąpi Macieja Bando w fotelu prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Centrum Informacyjne Rządu informuje w rozmowie z […]
W piątek 7 czerwca do sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne. Nowelizacja dotyczy kwestii związanych […]
Gościem poniedziałkowego programu „Prosto z Parkietu” był prezes Transition Technologie prof. Konrad Świrski. Rozmowa dotyczyła […]
Minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiedział pilną nowelizację ustawy zamrażającej ceny energii elektrycznej na poziomie z 2018 roku, […]
Senacka komisja ponowie zajmie się nowelizacją prawa energetycznego i innych ustaw, by rozpatrzyć poprawki zgłoszone podczas debaty w Senacie […]
Konfederacji Lewiatan ma wątpliwości w związku zapisami projektu nowelizacja prawa energetycznego dotyczącymi funkcjonowania centralnego systemu […]
Podczas III Kongresu Magazyny Energii w Polsce pod patronatem BiznesAlert.pl przedstawicielka Ministerstwa Energii przedstawiła najważniejsze […]
Rynek mocy to próba odwrócenia modelu funkcjonowania rynku energetycznego, przejście od rynku jedno- do dwutowarowego. Niestety, układ ustawy […]
12 kwietnia URE zorganizowało konferencję „20 lat ustawy Prawo energetyczne”. Jej uczestnicy wyrazili między innymi swoje zdanie o […]
Ministerstwo Energii informuje, że 16 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii z 15 grudnia 2016 r. w sprawie […]
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawa energetycznego i kilku innych ustaw – podała w czwartek Kancelaria Prezydenta RP. Oznacza […]
KOMENTARZ Teresa Wójcik Redaktor BiznesAlert.pl Trzy ważne cele legislacyjne musiały zostać zrealizowane w jak najkrótszym czasie, dlatego w […]
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra energii.
Od początku sierpnia 2016 roku, kiedy weszły w życie regulacje tzw. pakietu paliwowego, grupa Lotos zanotowała ponad 20-procentowy wzrost […]
Czwarta edycja organizowanego przez zespół CBE POLSKA cyklu seminariów „Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych” odbyła się na […]
(Ministerstwo Energii) Komisja Europejska 2 sierpnia 2016 r. wydała decyzję potwierdzającą zgodność polskiego systemu wsparcia OZE opartego na […]
(Polska Agencja Prasowa) Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację prawa energetycznego i kilku innych ustaw dotyczących rynku paliw płynnych […]
(Polska Agencja Prasowa) Rozprawienie się z szarą i czarną strefą na rynku paliw, wzmocnienie konkurencji na tym rynku oraz bezpieczeństwa […]
(Polska Agencja Prasowa) Senat uchwalił, wraz z poprawkami, nowelizację prawa energetycznego dotyczącą rynku paliw. Nowe przepisy mają pomóc w […]
ANALIZA Łukasz Janiga, Mateusz Fiszer, Agnieszka Radzikowska Deloitte Polska Z dniem 1 sierpnia 2016 r. wejdzie w życie większość przepisów […]
(Polska Agencja Prasowa) Sejm uchwalił nowelizację prawa energetycznego i innych ustaw dot. rynku paliw płynnych i gazu. Zdaniem wnioskodawców, […]
(Polska Agencja Prasowa) Sejmowa komisja energii i skarbu państwa zaopiniowała 51 poprawek zgłoszonych we wtorek podczas drugiego czytania […]
Zdaniem adwokat Wiktorii Rogaskiej oraz radcy prawnego K&L Gates Karola Lasockiego  w wielu przypadkach nie ma podstaw do nałożenia kar […]