Polska chce stawiać na wodór. Projekt nowelizacji prawa energetycznego trafia do konsultacji

27 maja 2024, 11:54 Alert

Projekt nowelizacji prawa energetycznego dotyczący regulacji rynku wodoru, w zakresie w jakim nie będzie on transportowany siecią gazową, został skierowany do konsultacji i uzgodnień – wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

Farma wiatrowa. Fot.: Polska Grupa Energetyczna
Farma wiatrowa. Fot.: Polska Grupa Energetyczna

Nowe przepisy mają na celu wprowadzenie regulacji uwzględniających szerokie zastosowanie wodoru jako surowca, nośnika oraz magazynu energii, gdy nie jest on transportowany siecią gazową. Projektodawca zaproponował definicje dla różnych rodzajów wodoru: niskoemisyjnego, odnawialnego pochodzenia niebiologicznego oraz odnawialnego. Ma to na celu uregulowanie kwestii związanych z wykorzystaniem wodoru poza sieciami gazowymi, co zapewni pewność regulacyjną inwestorom oraz pozytywnie wpłynie na transparentność przepisów.

Projektodawca zdecydował się nie definiować legalnie samego pojęcia wodoru, uznając je za powszechnie znane zarówno w języku potocznym, jak i nauce. Zmiany mają na celu regulację rynku wodoru jedynie w zakresie, w jakim nie będzie on transportowany siecią gazową, która nadal będzie podlegała reżimowi regulacyjnemu dla paliw gazowych. Projekt przewiduje również możliwość stworzenia w Polsce sieci wodorowych, wprowadzając definicje „sieci przesyłowej wodorowej” i „sieci dystrybucyjnej wodorowej”. Projektowane przepisy są odpowiedzią na rewizję III pakietu gazowego, który wprowadza zbliżone zasady funkcjonowania rynku wodoru do tych obowiązujących na rynku gazu ziemnego, w tym zasadę rozdziału (unbundlingu) działalności wytwórczej od systemowej oraz wybór odpowiedniego modelu rozdziału właścicielskiego dla rynku wodoru.

Projekt zakłada powołanie kilku kluczowych instytucji:

  • Operatora systemu przesyłowego wodorowego,
  • Operatora systemu dystrybucyjnego wodorowego,
  • Operatora systemu magazynowania wodoru,
  • Operatora systemu połączonego wodorowego,
  • Operatora systemu połączonego gazowo-wodorowego.

Każdy z operatorów będzie miał jasno określone obowiązki i kompetencje, w tym zasady certyfikacji i wyznaczania. Projekt zakłada, że na rynku będzie istniał tylko jeden operator systemu przesyłowego wodorowego, który w początkowym etapie rozwoju gospodarki wodorowej będzie spółką zależną od jedynego systemu przesyłowego gazowego w Polsce. Operator ten nie będzie mógł zajmować się wytwarzaniem lub obrotem wodorem.

ISB News / Mateusz Gibała

Spółka od atomu na Pomorzu wdraża innowacje cyfrowe, by lepiej nim zarządzać