Świrski: Regulacje unijne oznaczają zmierzch węgla

4 lutego 2019, 16:00 Energetyka
Konrad Świrski

Gościem poniedziałkowego programu „Prosto z Parkietu” był prezes Transition Technologie prof. Konrad Świrski. Rozmowa dotyczyła między innymi cen energii elektrycznej i strategii energetycznej Polski. Rozmówca gazety giełdy podkreślił, że zapisane w projekcie polityki energetycznej cele będą bardzo trudne do zrealizowania.

Początek rozmowy poświęcony był wprowadzonym przez rząd na przełomie roku regulacjom mającym na celu utrzymanie poziomu cen energii elektrycznej dla odbiorców. Gość programu „Parkietu” pozytywnie ocenił obniżenie opłaty przejściowej i akcyzy, ale negatywnie odniósł się do wdrażania rozwiązań prowadzących w praktyce do zablokowania cen energii. Jak podkreślił prof. Świrski, znane są z historii próby wprowadzania tego typu rozwiązania w odniesieniu do różnych dóbr, które niestety nie zakończyły się sukcesem. Jak zaznaczył, ceny energii muszą rosnąć między inny ze względu na rosnące koszty produkcji, ale również w związku koniecznością poniesienia nakładów na przebudowę naszej energetyki opartej na węglu.

– Efektem tej ustawy będzie pozbawienie energetyki dużej ilości środków, bo póki co nie wiadomo, jak środki utracone przez energetykę w efekcie wprowadzenia nowych przepisów i zamrożenia cen wrócą do energetyki – podsumował prof. Świrski.

Rozmowa dotyczyła również projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 i zaproponowanego w nim miksu energetycznego. Rozmówca „Parkietu” zwrócił uwagę, że rządzący, niezależnie od opcji politycznej, formułując plany energetyczne trzymają się czterech dogmatów. Zakładają, że ceny energii elektrycznej muszą być niskie, jednocześnie deklarują konieczność spełnienia unijnych wymogów klimatycznych, a przy tym nie chcą ograniczać rolę energetyki węglowej ze względu siłę górnictwa w Polsce i na koniec są przeciwni wzrostowi importu energii. Jak powiedział prof. Świrski, pogodzenie tych dogmatów jest niemożliwe. Zwraca on uwagę, że z sformułowane w projekcie PEP plany kolidują z unijnymi celami klimatyczno-energetycznymi. Chodzi między innymi o utrzymanie zużycie węgla na dotychczasowym poziomie, czy zbyt niski w stosunku do unijnych wymogów udział OZE.

– Musimy się zgodzić, że będą wyższe ceny, musimy się zgodzić, że regulacje unijne oznaczają zmierzch węgla – podsumował wyjaśniając, że z unijnych dokumentów wynika, iż około 2040 roku węgiel ma całkowicie zniknąć z miksu energetycznego.

Tematem rozmowy była też perspektywa energetyki jądrowej w Polsce. Jak podkreślił prof. Świrski, kluczowym problem jest finansowanie tej inwestycji. W samej energetyce nie ma na to środków, a finansowanie ze strony państwa jest nie możliwe ze względu na ograniczenia w zakresie pomocy publicznej. Rozmówca „Parkietu” zwrócił uwagę, że energetyka jądrowa rozwija się głównie tam, gdzie problem ograniczeń finansowania z budżetów państwowych nie istnieje, czyli np. w Rosji, Chinach, w krajach arabskich, w Pakistanie, czy w Bangladeszu.

Brak realizacji planów odnośnie energetyki jądrowej oznacza ogromy wyłom w miksie energetycznym, który według rozmówcy „Parkietu” trzeba będzie wypełnić energetyką gazową. Rozmówca „Parkietu” nie wierzy też w szanse na wdrożenie tzw. czystych technologii węglowych, czy małych elektrowni jądrowych.

CIRE.pl