Prezydent podpisał nowelizację prawa energetycznego

27 lipca 2016, 15:15 Alert

(Polska Agencja Prasowa)

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację prawa energetycznego i kilku innych ustaw dotyczących rynku paliw płynnych – poinformowała Kancelaria Prezydenta. Nowe rozwiązania mają m.in. zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne państwa i ułatwić walkę z szarą strefą.

Popierani przez rząd autorzy projektu uchwalonej w ubiegłym tygodniu nowelizacji ustawy – grupa posłów PiS – są przekonani, że nowe rozwiązania, wraz z tzw. pakietem paliwowym pozwolą rozprawić się z szarą i czarną strefą na rynku paliw. Dzięki temu do budżetu może trafić od kilkuset milionów do nawet kilku miliardów złotych. Oprócz tego, że zwiększy się bezpieczeństwo energetyczne Polski, będzie można uporządkować rynek paliw płynnych i gazu, zostanie tam przywrócona uczciwa konkurencja i zwiększy się kontrola państwa nad zapasami ropy i gazu.

Wśród najważniejszych zmian w ustawie znalazł się zapis, że obowiązek utrzymywania zapasów gazu będą miały wszystkie handlujące nim firmy. Ma też powstać jednolita baza infrastruktury paliw ciekłych, na przedsiębiorstwa energetyczne i firmy przywożące takie paliwa do Polski zostaną nałożone nowe obowiązki sprawozdawcze. Ma się też zwiększyć kontrola nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw płynnych, uszczelniony będzie system koncesyjny, przywrócony zostanie obowiązek posiadania koncesji na obrót benzyną lotniczą. Nowelizacja wprowadza też nowy rodzaj koncesji – na przeładunek paliw ciekłych. Wzmocniona zostanie rola prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W ustawie jest też kontrowersyjny – zdaniem opozycji i branży – zapis dotyczący przedsiębiorstw wytwarzających paliwa płynne LPG oraz obracających nimi za granicą, które będą miały obowiązek złożenia zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 mln zł. Jak wyjaśniali podczas pracy nad projektem ustawy jej autorzy, w tym przypadku nie chodzi o to, by firma, ubiegając się o koncesję wpłaciła 10 mln zł. Musi uzyskać gwarancję bankową, która kosztuje od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy zł.

Ustawa co do zasady wchodzi w życie po upływie 30 dnia od dnia ogłoszenia; jednym z wyjątków jest zapis o przesunięciu o trzy miesiące obowiązku przedstawiania koncesji – dotyczący firm działających na rynku LPG.