Będzie nowela ustawy o cenach energii. „Robimy krok do tyłu”

30 stycznia 2019, 13:33 Alert
linie energia elektryczna
fot. pixabay.com

Minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiedział pilną nowelizację ustawy zamrażającej ceny energii elektrycznej na poziomie z 2018 roku, ponieważ Komisja Europejska miała zastrzeżenia do ograniczenia roli Urzędu Regulacji Energetyki w ustalaniu nowych taryf.

„Przyznałem się do tego, że za głęboko weszliśmy w uprawnienia URE poprzez wprowadzenie rozwiązań w tej ustawie i w tej dziedzinie robimy krok do tyłu” – powiedział minister Tchórzewski na antenie Radia RMF.

„Zobowiązaliśmy się, że wprowadzimy zmiany do końca marca” – dodał.

Tchórzewski poinformował też, że rozmowy z Komisją Europejską opóźniają wprowadzenie rozporządzeń do ustawy zakładającej zamrożenie cen energii elektrycznej na poziomie z 2018 roku, ponieważ Komisja pyta o szczegółowe zapisy dotyczące rozliczeń między firmami i Funduszem Różnicy Cen.

Do sprawy odniosło się też Ministerstwo Energii.  – Resort przygotowuje projekt nowelizacji ustawy ws. cen energii. Zmiany, wynikające z konsultacji eksperckich z Komisją Europejską, dotyczyć będą kwestii technicznych i nie wpłyną na wysokość rachunku dla odbiorców końcowych. – Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami rządu w 2019 roku ceny energii nie wzrosną – podkreśla minister energii Krzysztof Tchórzewski.

– Minister Energii Krzysztof Tchórzewski spotkał się z Komisarzem ds. energii i klimatu Miguelem Arias Cañete 28 stycznia 2019 r. Podczas rozmów przedstawił motywy wprowadzenia mechanizmu stabilizacji detalicznych cen energii elektrycznej w Polsce. Komisja Europejska podziękowała za dotychczasową współpracę i zapewniła o swoim wsparciu dla Polski w celu osiągnięcia rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron – podaje resort.

Jak zauważył resort, Komisja Europejska zwróciła uwagę na potrzebę zagwarantowania pełnej niezależności regulatora, z którą również zgadza się strona polska. Stanowisko to znajdzie swoje odzwierciedlenie w przygotowywanej obecnie nowelizacji ustawy.

– Rozmowy nt. polskiego mechanizmu prowadzone są na poziomie politycznym i eksperckim celem wypracowania wspólnego stanowiska polskiego Ministerstwa Energii i Komisji Europejskiej. Pozwoli to na ustabilizowanie cen energii elektrycznej przy jednoczesnym poszanowaniu prawa europejskiego w zakresie wspólnego rynku energii elektrycznej. Jednocześnie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych zamieścił na swojej stronie internetowej opinię dotyczącą możliwości zmiany umowy na sprzedaż energii elektrycznej lub umowy kompleksowej w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych czytamy w komunikacie.

Polska Agencja Prasowa/ Ministerstwo Energii