TAG: Normy jakości paliw

Wchodzi w życie duża nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. To systemowe wsparcie realizacji Narodowego Celu […]
Komisja energii, klimatu i aktywów państwowych w Sejmie RP zaopiniowała pozytywnie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o systemie monitorowania […]
Senacka komisja ponowie zajmie się nowelizacją prawa energetycznego i innych ustaw, by rozpatrzyć poprawki zgłoszone podczas debaty w Senacie […]
Czy wyrok na węgiel najgorszej jakości został odroczony na dwa lata? I czy resort energii odroczył walkę ze smogiem? Podpisane właśnie […]
Rozporządzenie wykonawcze do ustaw o normach jakości paliw wprowadzi efektywną kontrolę na składach węgla. Powstaje swoiste węglowe CBA – […]
Kształt rozporządzeń dotyczących jakości paliw jest akceptowalny dla branży wydobywczej – oceniają przedstawiciele górniczej […]
Wiceminister energii skomentował prace nad regulacjami wprowadzającymi normy jakości paliw.
– Mamy już ustawę i potrzebne rozporządzenia dotyczące znowelizowanej ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw – […]
Jak zwraca uwagę dzisiejsza „Rzeczpospolita”, przepisy znowelizowanej ustawy dotyczącej handel węglem dla gospodarstw domowych i […]
Senat nie wprowadził poprawek do nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Ustawa przewiduje m.in. wprowadzenie […]
Naszą ambicją jest, by normy jakości dla paliw stałych obowiązywały przed końcem tego roku – powiedział PAP w czwartek pełnomocnik […]
Podczas prac sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa posłowie skierowali nowelę ustawy o normach jakości paliw stałych do dalszych […]
Nowela ustawy o normach paliw stałych uniemożliwia stosowanie w domowych paleniskach najgorszej jakości mułów i flotokoncentratów oraz […]
Zapowiadane na 11 kwietnia pierwsze czytanie pakietu legislacyjnego odnośnie jakości paliw stałych spadło z porządku obrad sejmowej Komisji […]
Musimy mieć precyzyjną informację nt. tego, co nas truje, a to wymaga policzenia „wszystkich kotłów, kopciuchów”; można to zrobić […]