Normy jakości paliw z poparciem wszystkich klubów

25 kwietnia 2018, 14:31 Alert
smog warszawa

Podczas prac sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa posłowie skierowali nowelę ustawy o normach jakości paliw stałych do dalszych prac. Projekt ustawy o zmianie ustawy o normach jakości paliw stałych podczas prac sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa został przyjęty jednogłośnie przez skład Komisji podczas pierwszego czytania.

Sejmowa Komisja do spraw Energii i Skarbu Państwa przyjęła w pierwszym czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej z poprawkami legislacyjnymi.  – Celem projektowanej ustawy jest poprawa jakości powietrza poprzez wyeliminowanie ze sprzedaży – głównie do sektora komunalnego – paliw stałych najgorszej jakości”- powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, przedstawiając projekt na posiedzeniu komisji.

Za głosowało 19 członków komisji, nikt nie głosował przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu.

Na początku stycznia br. minister energii Krzysztof Tchórzewski informował, że projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, odnoszący się do norm dla paliw stałych, powinien trafić do Sejmu jeszcze w styczniu 2018 r.Jak wówczas informował minister, kontrola paliw stałych nabywanych przez odbiorców indywidualnych będzie się odbywała na składach paliw stałych oraz przejściach granicznych. Kontrole jakości paliwa stałego będą przeprowadzane przez Inspekcję Handlową lub Urząd Skarbowo-Celny wyrywkowo. Koszty kontroli zostały w całości przeniesione na Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Krajową Administrację Skarbową.

Ustawa ma m.in. ograniczyć napływ węgla niesortowanego z zagranicy, który jest mieszaniną różnych sortymentów węgla, w tym mułów węglowych i flotokoncentratów.

Poseł Wiesław Krajewski został wybrany na sprawozdawcę projektu. Celem projektowanych zmian jest poprawa jakości powietrza poprzez wyeliminowanie ze sprzedaży do sektora komunalnego paliwa najgorszej jakości oraz wprowadzenie certyfikatów dla sprzedawanego na składach paliwa.

AKTUALIZACJA: 14:50, 25.04.2018 

BiznesAlert.pl/ISBNews