Rząd przygotowuje nowelę ustawy, która ma przyspieszyć budowę elektrowni jądrowej w Polsce

9 października 2019, 13:30 Alert

Rząd przygotowuje nowelę ustawy, która ma przyspieszyć budowę elektrowni jądrowej w Polsce – poinformowano w wykazie prac legislacyjnych.

W 2011 roku przyjęta została ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, zwana dalej „ustawą inwestycyjną”, która wprowadziła rozwiązania usprawniające proces inwestycyjny.

„Dotychczasowy proces stosowania tej ustawy w ramach realizacji inwestycji związanej z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej pokazał jednak, że ww. ustawa tylko częściowo spełniła cele, dla których była przyjęta” – napisano.

PAA zebrała wyniki symulacji licencjonowania elektrowni jądrowej

„Dzięki odpowiedniej nowelizacji przepisów możliwe będzie znaczące przyśpieszenie długotrwałego procesu licencjonowania elektrowni jądrowej oraz w konsekwencji ograniczenie ryzyk inwestycyjnych i zmniejszenie kosztów procesu inwestycyjnego związanego z jej budową” – dodano.

Rząd twierdzi, że obecnie istniejące przepisy nie pozwolą lub znacznie utrudnią wybudowanie elektrowni jądrowych w Polsce zgodnie z harmonogramem zakładanym przez rząd

Polska Agencja Prasowa