Kolejna nowelizacja ustawy o prawie energetycznym trafiła do Sejmu

11 czerwca 2019, 09:15 Alert

W piątek 7 czerwca do sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne. Nowelizacja dotyczy kwestii związanych z funkcjonowaniem operatorów sieci gazowych.

Jak czytamy w uzasadnieniu noweli, proponowane w projekcie ustawy zmiany mają na celu uzupełnienie i doprecyzowanie przepisów Prawa energetycznego dotyczących obowiązków operatora systemu przesyłowego, operatora systemu dystrybucyjnego oraz operatora systemu połączonego gazowego, a także kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie kształtowania relacji pomiędzy właścicielem sieci przesyłowej gazowej, a operatorem systemu przesyłowego gazowego albo operatorem systemu połączonego gazowego.

W poniedziałek 10 czerwca 2019 projekt został skierowano do pierwszego czytania w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

CIRE.pl