Czy nowe prawo energetyczne pozwoli magazynom energii zaistnieć na rynku?

24 listopada 2020, 17:45 Energetyka

Rząd przyjął nowelizację prawa energetycznego. Ustawa trafi teraz do Sejmu. Według PIME jeżeli nie będzie dużo uwag, to jest szansa, że w tym roku będziemy mieli przepisy o rynku usług magazynowania energii. Byłoby to przełomowa decyzja dla nowej branży, która przez wiele lat czekała na regulacje pozwalające wejść z usługami magazynowania energii na rynek. Zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii (PSME) nowelizacja wprowadza kompleksowe rozwiązania w tym sektorze.

Magazyn energii Younicos. Fot. Centrica

Pierwszy krok

– Cieszy nas, że ten ruszyliśmy z miejsca z przepisami dla magazynowania energii elektrycznej. Cieszy nas też, że wszystkie propozycje, które w ramach konsultacji społecznych zgłosiliśmy znalazły się w ustawie. Jeżeli Sejm przyjmie ustawę jeszcze w tym roku, to będziemy świadkami pojawienia się na krajowym rynku wielu inwestycji w magazyny energii. Nowe regulacje zdejmują wiele niepotrzebnych barier kosztowych, które dotychczas zniechęcały do inwestowania w magazyny energii elektrycznej. Projekt ustawy m.in. likwiduje podwójne pobieranie opłat dystrybucyjnych i przesyłowych – za energię pobraną z sieci do magazynu i oddaną z magazynu do sieci. To pierwszy krok, który pozwala magazynom energii elektrycznej zaistnieć na rynku i otwiera też wiele innych rynkowych możliwości m.in. zwiększenia elastyczności systemu, stabilizacji pracy OZE czy uruchomienia nowych modeli biznesowych na rynku energii. Kolejnym krokiem będzie stworzenie katalogu usług regulacyjnych i ich wycena, usług które mogą świadczyć magazyny energii elektrycznej operatorom dystrybucyjnym (OSD) – powiedział Krzysztof Kochanowski, wiceprezes zarządu Polskiej Izby Magazynowania Energii i Elektromobilności – PIME.

Niezbędny element transformacji energetycznej

Zdaniem Barbary Adamskiej, prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii, nowe uregulowania są niezbędne, aby magazyny energii stały się istotnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. – Magazyny energii wspierają budowę energetyki niskoemisyjnej, przyczyniając się do realizacji celów polityki unijnej w zakresie emisyjności energetyki oraz gospodarki. Magazynowanie energii to niezbędny elementem transformacji energetyki. Magazyny zapewniają elastyczność funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, zwiększając możliwości wykorzystania energii ze źródeł OZE oraz poprawiając bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – zaznaczyła.

– Magazyny energii mogą stanowić alternatywę dla inwestycji w rozbudowę i modernizację sieci. Określenie warunków uwzględnienia inwestycji w magazyny energii w planach rozwoju przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją energii to ważny element nowelizacji – powiedziała Barbara Adamska.

 

Aktualizacja, 25 listopada 2020 roku, godz. 13:00 – wypowiedź Barbary Adamskiej, prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii

PIME/Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

 

Wodór i magazyny energii to szansa na uniezależnienie Zachodu od Chin