Gaz-System ma przejąć rolę operatora magazynów gazu w Polsce od spółki-córki PGNiG

22 grudnia 2021, 17:30 Alert
Gaz-System. Fot. gazsystemlaboratoria.pl.
Gaz-System. Fot. gazsystemlaboratoria.pl.

Projekt zmiany Prawa energetycznego, zakładający powierzenie funkcji Operatora Systemu Magazynowego Gazu (OSMG) operatorowi systemu przesyłowego gazu Gaz-Systemowi trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Obecnie OSMG jest spółka Gas Storage Poland z grupy kapitałowej PGNiG, która jest także właścicielem magazynów gazu. 

Projektowane przepisy przewidują powierzenie funkcji OSMG spółce akcyjnej, której wyłącznym akcjonariuszem jest Skarb Państwa lub podmiot będący w 100 proc. własnością takiej spółki.

Jak wynika z wpisu do Wykazu, powyższe warunki spełnia w szczególności operator systemu przesyłowego gazowego (Gaz-System – PAP). Powierzenie mu funkcji OSMG przyczyniłoby się do poprawy zarządzania systemem przesyłowym, zagwarantowania efektywnego wykorzystania istniejących pojemności magazynowych oraz budowy nowych magazynów gazu ziemnego odpowiadających potrzebom rynkowym i wymaganiom regulacyjnym – napisano.

Aktualnie obowiązująca decyzja Prezesa URE o wyznaczeniu Gas Storage Poland jako OSMG wygasa z dniem 31 maja 2022 roku – przypomniano.

Jak podkreśla się we wpisie, ze względu na przewidywany znaczący wzrost konsumpcji gazu konieczne jest zapewnienie mechanizmu efektywnego zarządzania instalacjami magazynowymi i planowania rozbudowy istniejących pojemności magazynowych. W zależności od dynamiki wzrostu zapotrzebowania na gaz ziemny w gospodarce dodatkowe pojemności konieczne do wybudowania wynoszą do 2,5 mld m sześc. przy obecnie dostępnych pojemnościach wynoszących 3,174 mld m sześć.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński