Katalonia na rzecz gospodarki cyrkularnej

3 stycznia 2017, 09:30 Alert
circular

Creafutur to fundacja powołana do życia przez władze Katalonii i ESADE (organizację akademicką) aby pokazywać szanse jakie daje odpowiedzialny rozwój biznesu. Organizacja koncentruje się na wyłapywaniu trendów w zrachowaniach konsumentów i przekłada je na konkretne szanse i rekomendacje dla biznesu. W badaniach i działaniach Creafutur niezmiennie pojawia się gospodarka w obiegu zamkniętym. Szczególne miejsce w obszarze, w którym działa Creafutur mają małe i średnie przedsiębiorstwa.

W listopadzie Katalończycy zorganizowali Europejski Szczyt Gospodarki Cyrkularnej. W Barcelonie spotkano się m.in. po to aby pokazać dobre praktyki, wymienić się doświadczeniami, wypracować standardy działania. Spotkania podzielone były na dwa bloki tematyczne: Dążąc do 0 odpadów i Rynek pracy. Uczestnicy mogli także wziąć udział w warsztatach „Innovate Within a Circular Economy™” oraz grze biznesowej „Circulab”. Zarówno warsztaty jak i gra miały na celu pokazać uczestnikom jaki potencjał drzemie w obiegu zamkniętym.

Zorganizowane po raz pierwszy w Hiszpanii wydarzenia mające na celu pokazanie różnych aspektów gospodarki w obiegu zamkniętym były odpowiedzią na podjęcie tej tematyki w całej Unii Europejskiej. Ponad 60 prelegentów dopełniało wydarzenie, a całość była zorganizowana równolegle do trwających targów Smart City Expo. Dzięki temu na tematy gospodarki cyrkularnej można było spojrzeć z szerszej perspektywy i uwypuklić ich praktyczny wymiar.

Ważną rolę w całości odgrywały organizacje pozarządowe, to one odpowiadały za część warsztatową. Kluczową osobą całego szczytu była Ellen MacArthur – propagatorka działań na rzecz gospodarki w obiegu zamkniętym, stojąca na czele Ellen MacArthur Foundation – organizacji, która doradza na całym świecie jakie kroki powinny podejmować firmy aby przyspieszyć zmiany i stać się częścią gospodarki cyrkularnej. Wśród występujących byli także: Antoinette Guhl, promotor ekonomii społecznej oraz circular economy w stolicy Francji; Prezes Cradle to Cradle Products instytutu innowacji, Lewis Perkins; CEO Zero Waste Scotland, Iain Gulland; odpowiedzialna za zrównoważony rozwój w firmie firm H & M, Cecilia Brännsten.