KE ma zapewnić wszystkim państwom członkowskim UE dostęp do LNG

10 września 2015, 09:15 Alert
Komisja Europejska

(Politico/Teresa Wójcik)

Komisja Europejska do grudnia b.r. ma opracować „strategię LNG” włącznie z przepisami zapewniającymi niezawodność dostaw.  

KE chce, aby wszystkie państwa członkowskie miały dostęp do gazu skroplonego na wypadek kryzysu energetycznego. Bruksela zapowiada, że „Strategia LNG” zostanie opublikowana do grudnia tego roku, dokument ma przeanalizować wszystkie możliwości dostaw LNG pod kątem dywersyfikacji dostarczania gazu do państw członkowskich w sytuacjach kryzysowych. Najwięcej  terminali LNG znajduje się w Hiszpanii, Portugalii, Francji i Wielkiej Brytanii, ale wg danych oficjalnych 75 proc. Ich możliwości jest niewykorzystanych.

Deficyt infrastruktury przesyłowej poważnie ogranicza możliwość transportowania gazu z tych terminali do państw Europy Środkowej i Wschodniej, które są najbardziej uzależnione od importu rosyjskiego gazu i najbardziej zagrożone wstrzymaniem rosyjskich dostaw.  

W ramach przygotowywania „Strategii LNG”  mają być rozpatrzone problemy infrastruktury przesyłowej, problemy prawne oraz rynkowe.  Dokument ten będzie częścią szerszego pakietu gazowego zawierającego również rewizję przepisów o bezpieczeństwie dostaw gazu oraz listę kluczowych projektów rozbudowy infrastruktury. Do 20 września mają być przyjmowane w Brukseli komentarze w ramach nieformalnych konsultacji.