font_preload
PL / EN
Alert 7 grudnia, 2018 godz. 14:30   
REDAKCJA

KE zgodziła się na propozycje Niemiec ws. przesyłu energii na granicy z Danią

linie energia elektryczna fot. pixabay.com

Komisja Europejska zatwierdziła zaproponowane przez niemieckiego operatora sieci przesyłowej TenneT zobowiązania związku z postępowaniem w sprawie ograniczania możliwości handlu energią elektryczną między Danią i Niemcami.

Komisja Europejska poinformowała w piątek, że przyjęła decyzję w sprawie prawnie wiążących zobowiązań zaproponowanych przez niemieckiego OSP TenneT w celu znacznego zwiększenia transgranicznych przepływów energii elektrycznej między Danią a Niemcami.

Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające w marcu 2018 r., miało ono na celu ocenę, czy TenneT naruszył unijne przepisy antymonopolowe, systematycznie ograniczając przepustowość na połączeni międzysystemowym między zachodnią Danią a Niemcami. KE wyrażała obawy, że działania niemieckiego OSP zmierzają do dyskryminowania producentów energii elektrycznej spoza Niemiec, szczególnie skandynawskich wytwórców energii wiatrowej i wodnej. Już po formalnym wszczęciu postępowania przez KE TenneT zaproponował podjęcie zobowiązania, które miały rozwiać obawy Komisji. Zobowiązania te zostały podane konsultacjom i prawnej ocenie, które w ocenie KE potwierdziły dobre intencje niemieckiego OSP.

TenneT zobowiązało się, że będzie udostępniać do celów rynkowych na połączeniach międzysystemowych z zachodnią Danią co najmniej 1 300 MW mocy przesyłowej , czyli około 75 proc. technicznych zdolności. Niemiecki OSP zobowiązał się do osiągnięcia tego poziomu w ciągu sześciu miesięcy. Jednocześnie TenneT zadeklarowało, że po planowanej rozbudowie połączenia między zachodnią Danią a Niemcami w 2020 r. (Projekt East Coast Line) i 2022 (projekt West Coast Line), stopniowo zwiększy gwarantowaną przepustowość godzinową do 2 625 MW do 1 stycznia 2026 r.

CIRE.PL