Komisja zaskarżyła do Trybunału polskie przepisy o handlu gazem

16 listopada 2023, 15:00 Alert

Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) sprawę przeciwko Polsce. Skarga dotyczy krajowych przepisów, które nakładają dodatkowe koszty w transgranicznym handlu gazem.

Komisja Europejska. Fot. Flickr
Komisja Europejska. Fot. Flickr

Komisja Europejska twierdzi, że wymogi nałożone na importerów i handlowców magazynujących gaz ziemny poza terytorium Polski nie są zgodne z unijnym rozporządzeniem dotyczącym bezpieczeństwa dostaw gazu.

Komisja wskazuje, że „polska ustawa o zapasach wobec importerów i handlowców gazu ziemnego składowanego poza terytorium Polski nakłada obowiązek zapewnienia możliwości dostarczania przez cały czas łącznych zapasów obowiązkowych gazu ziemnego do krajowej sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej oraz rezerwowania ciągłej zdolności przesyłowej do kraju, na wypadek zaistnienia potrzeby”.

– Prawo krajowe nie zezwala na obrót zarezerwowaną zdolnością na rynku wtórnym, nawet jeśli zdolność ta nie jest wykorzystywana. Prawo wyklucza również stosowanie zasady 'wykorzystaj lub strać’. Dostawcy gazu korzystający z instalacji magazynowych w Polsce nie podlegają tym samym wymogom – czytamy w komunikacie.

– Przepisy nakładające dodatkowe obciążenia na uczestników rynku magazynujących gaz poza terytorium Polski, stwarzają ryzyko zakłócenia konkurencji, utrudniają funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz zagrażają bezpieczeństwu dostaw gazu – podkreśla KE.

Należy wspomnieć, że wcześniej Komisja skierowała skargę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z „niedopełnieniem obowiązku polegającego na zgłoszeniu środków transponujących do prawa krajowego dyrektywy o dostępie do adwokata i prawie do porozumiewania się po aresztowaniu”.

Polska Agencja Prasowa / Jacek Perzyński

Wójcik: Bitwa gazowa o Bałkany oznacza koniec dominacji Rosji