KE chce, by Polska uregulowała kwestię gospodarki odpadami promieniotwórczymi

16 lipca 2021, 06:45 Alert
Komisja Europejska. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Komisja Europejska. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Polski uzasadnionej opinii w związku z nieprawidłową transpozycją niektórych wymogów dyrektywy Rady 2011/70/Euroatom) w sprawie gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, poinformowała Komisja.

Gospodarka odpadami promieniotwórczymi

– Dyrektywa ustanawia ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. W szczególności wymaga ona od państw członkowskich opracowania i wdrożenia krajowych programów gospodarowania całym wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi powstałymi na ich terytorium, aż do etapu składowania – czytamy w komunikacie. Celem dyrektywy jest ochrona pracowników i ogółu społeczeństwa przed promieniowaniem jonizującym. Państwa członkowskie były zobowiązane do dokonania jej transpozycji do 23 sierpnia 2013 roku i do powiadomienia Komisji o krajowych programach po raz pierwszy do 23 sierpnia 2015 roku.

Komisja przypomina, że wszystkie państwa członkowskie UE wytwarzają odpady promieniotwórcze. Wskazuje, że jest to związane z produkcją energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, ale również z wykorzystaniem materiałów promieniotwórczych do celów niezwiązanych z pozyskiwaniem energii – w medycynie, badaniach naukowych, przemyśle i rolnictwie. Uzasadniona opinia w sprawie transpozycji tej dyrektywy została skierowana także do Holandii i Chorwacji. Polska ma dwa miesiące na usunięcie niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński

ONKALO: Czy największy problem atomu wystarczy zamieść pod dywan na 100 tysięcy lat?