KE wyda 20 mld euro na ochronę różnorodności biologicznej

20 maja 2020, 14:30 Alert
Maskonur. Źródło Wikipedia
Maskonur. Źródło: Wikipedia

Komisja Europejska zobowiązała się do ochrony 30 procent ziemi i oceanów w UE do 2030 roku w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. 10-letni plan zawiera zobowiązania do ograniczenia stosowania chemicznych pestycydów o 50 procent i sadzenia drzew o wartości 3 mld euro.

Różnorodność biologiczna

W obrębie 30 procent obszarów chronionych jedna trzecia lądów i mórz będzie podlegać „ścisłej ochronie”, co oznacza, że ​​nie powinno być żadnej interwencji człowieka poza minimalnym zarządzaniem w celu utrzymania tego obszaru w dobrym stanie dla dzikiej fauny i flory. Ściśle chronione obszary obejmą lasy pierwotne i staro rosnące, torfowiska, mokradła i murawy. Obecnie tylko 3 procent lądów i 1 procent obszarów morskich podlega ścisłej ochronie. Na ten plan przeznaczono 20 mld euro. Pieniądze będą pochodzić ze środków prywatnych i publicznych na szczeblu UE i krajowym. Znaczna część budżetu klimatycznego UE zostanie również zainwestowana w różnorodność biologiczną.

Oczekuje się, że nowa strategia zostanie przedstawiona na konferencji ONZ w sprawie różnorodności biologicznej, COP15, w Kunming w 2021 roku. Delegaci ze 190 krajów będą realizować globalne cele w zakresie różnorodności biologicznej na następną dekadę, a UE prawdopodobnie wywrze presję na inne kraje.

The Guardian/Komisja Europejska/Michał Perzyński

Perzyński: Overtourism vs. ekoturystyka. Jak wyjechać na urlop i nie niszczyć planety?