KE warunkowo zatwierdza pomoc dla Polskich Linii Lotniczych LOT

17 maja 2013, 10:05 Infrastruktura

Komisja Europejska stwierdziła, że pożyczka na ratowanie Polskich Linii Lotniczych LOT w wysokości 400 milionów złotych (100 milionów euro), udzielona przez polski rząd, była zgodna z unijnymi zasadami pomocy państwa.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-431_pl.htm