KE wzywa Polskę do wprowadzenia przepisów ws. paliw alternatywnych

4 października 2017, 16:15 Alert
Komisja Unia Europejska
fot. Wiktor Dabkowski, flickr.com/bankenverband (CC BY-ND 2.0)

Komisja Europejska wzywa dziewięć państw członkowskich do transpozycji przepisów dotyczących rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych – podała KE w komunikacie. 

Na liście państw, które muszą wprowadzić do krajowych regulacji unijne przepisy dotyczące paliw alternatywnych, są Bułgaria, Dania, Estonia, Francja, Litwa, Malta, Polska, Rumunia i Szwecja.

„Głównym celem dyrektywy jest ustanowienie wspólnych ram szeroko zakrojonej rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych w Europie. Ma to zasadnicze znaczenie dla zmniejszenia uzależnienia od transportu ropy naftowej, ograniczenia jego wpływu na środowisko, a tym samym wzmocnienia wiodącej roli Europy w walce ze zmianą klimatu” – podała Komisja.

W dyrektywie określono minimalne wymogi dotyczące rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych, w tym punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz punktów tankowania gazu ziemnego i wodoru. Miała ona zostać wdrożona najpóźniej do dnia 18 listopada 2016 r. Jednak wymienione państwa członkowskie zgłosiły Komisji jedynie część środków zapewniających transpozycję dyrektywy do prawa krajowego.

Upomniane przez KE państwa mają dwa miesiące na wprowadzenie wszystkich przepisów. „W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE” – podała KE.

PEŁNA TREŚĆ DYREKTYWY WS. PALIW ALTERNATYWNYCH

Komisja Europejska