KE zatwierdziła systemy wsparcia dla OZE w kolejnych krajach

31 sierpnia 2016, 11:00 Alert

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl Komisja Europejska zaakceptowała systemy wsparcia dla producentów energii odnawialnej, które wprowadzają rządy Malty i Luksemburga.

Jak czytamy w komunikacie KE, krajowe systemy wsparcia dla OZE na Malcie i w Luksemburgu są zgodne z unijnymi zasadami pomocy publicznej, mając na celu „zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z celami Unii Europejskiej, bez nadmiernego naruszania konkurencji”.

fot. PGE

Malta notyfikowała w grudniu 2015 r. plany mające na celu wprowadzenie wsparcia dla operatorów elektrowni fotowoltaicznych oraz lądowych elektrowni wiatrowych. Schemat wsparcia opracowany przez rząd Malty ma umożliwić płacenie producentom energii w tych instalacjach w ramach systemu aukcyjnego określonej dopłaty do uzyskanej na rynku ceny energii (premium payment). Budżet programu, którego realizację przewidziano na lata 2016-2020, ma wynieść 140 mln euro.

Zgodnie z unijną dyrektywą o odnawialnych źródłach energii Malta ma osiągnąć do roku 2020 10-procentowy udział OZE w krajowym zużyciu energii, przy czym do roku 2014 osiągnięto tylko 4-procentowy udział, a Malta należy do krajów UE z najmniejszym udziałem OZE w krajowym miksie energii.

Luksemburg notyfikował natomiast swój system wsparcia dla OZE w sierpniu 2015 r. Przewidziano wsparcie w postaci premii płaconej ponad cenę rynkową dla operatorów elektrowni wiatrowych, słonecznych, wodnych i biomasowych, a także biogazowni. Również w tym wypadku założono, że wsparcie będzie realizowane w latach 2016-2020, a jego wartość sięgnie 150 mln euro.

Krajowy cel OZE wyznaczony dla Luksemburga na 2020 r. to 11-procentowy udział energii odnawialnej w krajowej konsumpcji energii do roku 2020. KE zaznacza, że Luksemburg już wcześniej stosował system wsparcia dla OZE, który jednak miał wygasnąć z dniem 31 grudnia 2015 r., dlatego został zmieniony i rozszerzony, a zmiany notyfikowano KE.

Komisja Europejska podkreśla w komunikacie na temat systemów wsparcia dla OZE na Malcie i w Luksemburgu, że oceniała je bazując na wytycznych wsparcia dla sektora OZE, które opracowano w 2014 r.

– Komisja oceniła, że te środki przyczynią się do rozwoju instalacji odnawialnych źródeł energii elektrycznej i pomogą Luksemburgowi i Malcie w osiągnięciu swoich celów na 2020 r. Zgodnie z wytycznymi, operatorzy instalacji o mocy powyżej 500 kW otrzymują wsparcie nie w postaci taryf gwarantowanych (feed-in tariffs), ale premii bazującej na cenie rynkowej (premium payment). Oba schematy minimalizują potencjalne naruszenie konkurencji generowane przez publiczne finansowanie – czytamy w komunikacie KE.

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska zaakceptowała notyfikowany w ubiegłym roku przez rząd Czech system wsparcia dla producentów energii w biogazowniach rolniczych i elektrowniach wodnych o mocy do 10 MW.

Natomiast wcześniej KE informowała o akceptacji wprowadzonego w Polsce w 2005 r. systemu zielonych certyfikatów, a także systemu częściowych zwolnień z kosztów wsparcia OZE, z których w naszym kraju mogą korzystać przedsiębiorstwa energochłonne.

Gramwzielone.pl