Kearney: Akwizycja stacji paliw szansą na dalszy rozwój PKN Orlen

6 września 2018, 13:15 Energetyka
Orlen

– Konsolidacja i bycie partnerem w regionalnej grze na rynku europejskim jest punktem wyjścia do dalszego rozwoju – powiedział Piotr Kearney, dyrektor wykonawczy ds. Strategii PKN Orlen podczas debaty, która miała miejsce na tegorocznym Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Zapytany o sposób rozwoju grupy kapitałowej Orlen, Piotr Kearney przytoczył historię spółki. W jego ocenie historia Orlenu jest historią rozwoju organicznego i nieorganicznego. Przypomniał, że w dzisiejszej formule prawnej PKN Orlen istnieje 19 lat, a powstał z połączenia Petrochemii Płockiej i CPNem. W 2002 r. połączone firmy po raz pierwszy wyszły na rynek zagraniczny i co 2 lata kupowały nowe aktywa w Czechach i na Litwie. Od 2012 r. spółka weszła w nowy obszar wydobycia dokupując kanadyjskie spółki wydobywcze. – Historia Orlenu to współgranie rozwoju organicznego i nieorganicznego – wielokrotnie podkreślał Piotr Kearney.

W swojej wypowiedzi dyrektor Kearney zapewnił, że dwie łączące się firmy zapowiadają początek dalszego rozwoju. – Aby korzystać z efektu synergii konieczne są inwestycje – podkreślił dyrektor PKN Orlen. Orlen inwestował w petrochemię, w PX/PTA, w kompleksy we Włocławku i w Płocku. Koncern wybudował również dwie elektrociepłownie (w Płocku i we Włocławku). Pozyskane przez koncern środki pochodziły z połączeń, większej zdolności generowania przepływów oraz z większej siły finansowej.

– PKN Orlen jest bardzo ważnym podmiotem, a bycie większym pomaga – nadmienił przedstawiciel PKN Orlen. Koncern jest obecnie skupiony na regionie środkowoeuropejskim, w którym ma duży wpływ na gospodarkę w branży paliwowej (czeską, litewską). PKN Orlen liczy, że poprzez akwizycję stacji paliw w krajach, w których już jest obecny (poza Polską) skonsoliduje również rynek polski. – Konsolidacja i bycie partnerem w regionalnej grze na rynku europejskim jest punktem wyjścia do dalszego rozwoju – podsumował swoją wypowiedź dyrektor Kearney.

CIRE.PL