Chludziński: Europejski Zielony Ład obciąża KGHM, choć miedź to surowiec transformacji

18 marca 2020, 13:00 Środowisko
Marcin Chludziński fot. KGHM Polska Miedź
Marcin Chludziński fot. KGHM Polska Miedź

Prezes KGHM Marcin Chludziński poinformował o dobrych wynikach spółki pomimo szeregu wyzwań, wśród których znalazła się transformacja ku neutralności klimatycznej, która potrzebuje miedzi, ale rodzi obciążenia dla jej głównego źródła w Europie.

Zdradził, że w 2019 roku na korzyść KGHM działała wyższa cena srebra i wzmocnienie złotego w stosunku do dolara. – Zanotowaliśmy też wzrost produkcji miedzi i srebra – wyliczał na konferencji prasowej poświęconej wynikom z 2019 roku. Dobre wyniki były jego zdaniem możliwe dzięki efektywności, „rozumianej jako jak najlepsze wykorzystanie środków, które mamy i optymalizacja czynników kosztowych”. – Mimo niesprzyjających makr otrzymujemy lepsze wyniki produkcyjne i finansowe – ocenił Chludziński. Jego zdaniem wsparciem były też rozwiązania na rzecz zmniejszenia oddziaływania KGHM na środowisko w ramach odpowiedzi na program Europejskiego Zielonego Ładu.

– Stal hartowała się w boju. Mamy za sobą trochę trudnych doświadczeń i jesteśmy gotowi, by mierzyć się z nimi w 2020 roku – zapewnił Chludziński. – Udało nam się te trendy zidentyfikować i na nie odpowiedzieć.

– Spodziewamy się, że rok 2020 może być trudny dla przemysłu. Do wyzwań związanych z wojnami celnymi pomiędzy globalnymi graczami i wzrostami cen energii dołączyła epidemia koronawirusa, która już teraz znacząco wpływa na światowe rynki, nie tylko surowcowe – ocenił prezes KGHM. – Przemysł miedziowy odpowiada za 0,4 procent emisji CO2 w Europie. Miedź przyczynia się w 75 procentach do redukcji emisji. Jesteśmy kluczowym dostawcą surowca transformacji energetycznej – powiedział prezes KGHM. – Jesteśmy bardzo potrzebni do transformacji w Europie.

KGHM zadowolone z wyników

–  Przekazuję nasze wyniki z satysfakcją, tym większą, że ubiegły rok nie należał do łatwych. Spadki cen miedzi, wojna handlowa między USA a Chinami, niepokoje związane z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej – to wszystko sprawiło, że pracowaliśmy w trudnych okolicznościach makroekonomicznych. Na trudności patrzymy jednak jak na wyzwania, które stanowią sprawdzian naszych umiejętności i skuteczności zarządzania – mówił Chludziński. – Kluczowa dla wykonania naszych planów była konsekwencja, z jaką realizowaliśmy przyjętą w grudniu 2018 roku strategię. Postawiliśmy na 4E: Elastyczność, Efektywność, E-przemysł i Ekologia. Sprawne zarządzanie oraz trafna hierarchia celów pozwoliły na prowadzenie inwestycji i poprawę parametrów produkcji – dodał.

Przychody Grupy Kapitałowej KGHM w 2019 roku były wyższe o 2,197 mln zł (+11 procent) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, w tym wzrost przychodów KGHM Polska Miedź S.A. wyniósł + 1,926 mln złotych. Wzrost wynika przede wszystkim ze zwiększenia wolumenu sprzedaży miedzi (+8 procent) i srebra (+13 procent), ale też z korzystniejszego kursu walutowego przy niższych notowaniach miedzi. Na poziomie EBITDA Grupy Kapitałowej zanotowano wzrosty wyników operacyjnych w KGHM Polska Miedź S.A. (+203 mln zł, +6 procent), Sierra Gorda (+27 mln zł, +4 procent). oraz pozostałych krajowych spółek Grupy (+40 mln zł, +20 procent). Grupa osiągnęła skonsolidowany wynik netto na poziomie 1,421 mln zł.

KGHM/BiznesAlert.pl