KGHM nie porzuci Sierra Gorda. Będzie rewizja strategii

13 grudnia 2018, 06:00 Alert
Sierra Gorda
Kopalnia Sierra Gorda w Chile. Fot.: MSP.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź ogłosi w drugiej połowie grudnia wyniki przeglądu strategii. Wtedy także ma poinformować o nowych rozwiązaniach mających zwiększyć rentowność kopalni Sierra Gorda w Chile.

Jak zwiększyć rentowność Sierra Gorda?

To największa inwestycja zagraniczna w historii Polski. Projekt kopalni został zakupiony razem z kanadyjską firmą Quadra FNX za 9,1 mld zł w 2012 roku ma problemy z rentownością wynikające z dołku ceny miedzi na rynku i niewystarczającej efektywności pracy zakładu. Polacy posiadają 55 procent akcji, a Japończycy z Sumitomo – pozostałe 45 procent. KGHM zamierza podjąć działania, które zwiększą opłacalność wydobycia. Zakład już teraz jest w stanie pokryć z niego koszty działalności, ale do spłacenia pozostaje dług z tytułu zakupu projektu za kwotę, który obciąża budżet spółki.

– Na pewno nie zamierzamy się wycofać. Po tylu inwestycjach byłoby to bez sensu. One mają charakter długofalowy. Efekty widać po około siedmiu latach, a zwrot po kilkunastu – powiedział Marcin Chludziński dziennikarzom w Chile.

KGHM planuje zwiększyć efektywność istniejących instalacji bez nowych inwestycji kapitałowych. Dotychczasowe działania pozwoliły zwiększyć średnie wydobycie miedzi, a co za tym idzie rentowność, z 103 do 115 tys. ton, czyli powyżej parametrów instalacji. Docelowo spółka chciałaby osiągnąć poziom 140 tysięcy. Pomoże w tym zmiana modelu pracy w zakładzie, nowiny technologiczne i zwiększenie zatrudnienia pracowników z Polski posiadających unikalne doświadczenie w branży.

Polityka

Władze spółki odwiedziły miejscowość Antofagasta w regionie o tej samej nazwie będącym największym zagłębiem miedzi w Chile. Prezes KGHM Marcin Chludziński spotkał się z regulatorem, urzędem górniczym, władzami lokalnymi oraz przedstawicielami władz centralnych i ministerstw. Celem rozmów jest wzmocnienie współpracy na rzecz zwiększenia efektywności pracy kopalni Sierra Gorda.

KGHM po raz pierwszy w historii spółki przeprowadził pogłębione rozmowy z przedstawicielami instytucji chilijskich zaangażowanych w sektor miedziowy. Intendent (odpowiednik wojewody) regionu Antofagasta Marcos Antonio Diaz zapowiedział, że władze przygotowują strategię rozwoju regionu po 2020 roku z centralną rolą górnictwa miedzi. Zapowiedział także dalszy rozwój Odnawialnych Źródeł Energii. Warto przypomnieć, że miedź jest istotnym składnikiem uzwojenia farm wiatrowych.

Środowisko

Diaz wyraził także przekonanie, że KGHM spełnia najwyższe standardy środowiskowe. Zapowiedział, że władze zadbają o parasol polityczny dla inwestycji, jak projekt KGHM. – Dążymy do tego, aby inwestycje na każdym etapie były bezpieczne politycznie – zapewnił.

Odpowiedział również na pytania dziennikarzy o protesty wobec wykorzystania portu miejskiego w Antofagaście do eksportu miedzi z Sierra Gorda. W przekonaniu krytyków to działanie zwiększyło zachorowalność na raka w okolicy załadunku surowca. Dotąd nie zostały jednak opublikowane badania naukowe potwierdzające taką tezę.

Wojciech Jakóbik