Oddział KGHM wygrał ćwiczenia na cyberpoligonie

4 marca 2023, 06:30 Alert

Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji KGHM, zajmujący się m.in. cyberbezpieczeństwem spółki, zajął pierwsze miejsce w ćwiczeniach CyberPoligon. Zadania w ramach konkurencji CloudWARS dotyczyły wykrywania i reagowania na zagrożenia, na które mogą być narażone usługi chmurowe.

Źródło: Freepik
Źródło: Freepik

Oddział ds. cyberbezpieczeństwa i IT w KGHM, czyli Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji (COPI) zajął pierwsze miejsce w ćwiczeniach CyberPoligon – „CloudWARS”. Wydarzenie odbyło się w Krakowie w ramach XXXII Szkoły Eksploatacji Podziemnej. W warsztatach uczestniczyli pracownicy różnych firm z działów bezpieczeństwa i IT. Rywalizowali oni na wirtualnym poligonie, gdzie prowadzili walkę w cyberprzestrzeni i bronili się przed różnego rodzaju atakami hakerskimi.

Uczestnicy warsztatów podkreślali, że od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainie, zagrożenia w globalnej cyberprzestrzeni znacznie wzrosły, dlatego ćwiczenie różnych scenariuszy, szkolenie specjalistów oraz wdrażanie nowych technologii bezpieczeństwa jest tak istotne.

Zdaniem szefa COPI, takie ćwiczenia pomagają nabyć umiejętności radzenia sobie z problemami technicznymi i stresem w sytuacjach kryzysowych. – Bardzo ważnym elementem w tego typu spotkaniach jest nawiązywanie relacji ze specjalistami z pozostałych firm. Taka wymiana doświadczeń związanych z cyberbezpieczeństwem jest niezwykle cenna – powiedział Adam Piotrowski, dyrektor naczelny oddziału KGHM.

KGHM podkreśla, że e-przemysł jest ważnym elementem, na którym chce opierać swoją przyszłość, dlatego inwestuje w robotyzację i digitalizację. Dodaje, że w dobie obecnej sytuacji geopolitycznej i rozwoju technologii, cyberbezpieczeństwo staje się jednym z najważniejszych punktów działalności.

KGHM/Jędrzej Stachura

Kanadyjczycy i Amerykanie nakazują swoim urzędnikom odinstalować TikToka