Instytucje miejskie w Krakowie będą korzystać z samochodów elektrycznych

11 marca 2019, 14:00 Alert

Krakowski Holding Komunalny S.A. ogłosił przetarg nieograniczony na najem długoterminowy samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Miasta, miejskich spółek i jednostek organizacyjnych. Termin składania ofert upływa 11 kwietnia. To wcielenie w życie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która nałożyła na samorządy obowiązek posiadania do 2020 r. minimum 10% samochodów zeroemisyjnych w użytkowanej flocie.

fot. Pixabay

– Z tego co mi wiadomo to w tej chwili największy tego typu przetarg w Polsce, bowiem Kraków wynajmie jednorazowo 46 samochodów. Dzięki temu miasto wypełni swój obowiązek nałożony ustawą. Podjąłem decyzję, aby jedna instytucja – KHK S.A. zajął się kompleksowo tym przedsięwzięciem, dlatego spółka jest liderem grupy zakupowej. Dzięki temu zmniejszyliśmy koszty administracyjne, które towarzyszyłyby indywidualnej realizacji procedur przetargowych przez poszczególne jednostki oraz liczymy na to, że uzyskamy korzystniejsze warunki wynajmu – komentuje Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.

W ramach grupy zakupowej pojazdy osobowe zeroemisyjne zostaną pozyskane przez następujące jednostki: Urząd Miasta Krakowa, Straż Miejska Miasta Krakowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Zarząd Transportu Publicznego, Zarząd Budynków Komunalnych, Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd Infrastruktury Sportowej, Zarząd Cmentarzy Komunalnych, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr. 3, Zespół Placówek Resocjalizacyjno- Socjoterapeutycznych oraz spółki miejskie MPWiK S.A., MPEC S.A., MPK S.A., MI sp. z.o.o oraz KHK S.A. Ze względu na specyficzne, skomplikowane wymogi techniczne użytkowanych pojazdów poza grupą jest MPO Sp. z o.o. Warto dodać, że transport publiczny podlega innym kryteriom wynikającym z w/w ustawy w związku z czym pojazdy obsługujące komunikację miejską nie są ujęte w ogłoszonym właśnie przetargu. Na dzień 1 lutego we flocie Gminy Miejskiej Kraków (UMK, jednostki i spółki) samochodów spełniających kryteria wynikające z ustawy o elektromobilności jest 5 o napędzie elektrycznym i 8 napędzanych CNG.

– Zdecydowaliśmy się na przyjęcie formuły najmu długoterminowego samochodów na 3 lata. Przyjęty okres jest optymalny ze względu na dynamiczne tempo rozwoju technologii napędów pojazdów elektrycznych oraz zwiększającej się stale oferty rynkowej. KHK S.A. przeprowadzi też kolejne postępowanie przetargowe na zakup i montaż 39 wewnętrznych stacji ładowania dla jednostek wchodzących w skład grupy zakupowej – informuje Tadeusz Trzmiel, prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.

Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 68 ust. 3 zmienionym ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2348): „3. Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1 stycznia 2020 r., wykonuje lub zleca wykonywanie zadania publicznego podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym (dotyczy wyłącznie samochodów zeroemisyjnych CNG i LNG – nie LPG) we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%”.

Co ważne, ustawodawca nie wprowadził zakazu zakupu i posiadania pojazdów spalinowych we flotach gminnych. Zatem w roku 2020 Gmina Miejska Kraków będzie mogła posiadać maksymalnie 90% pojazdów spalinowych w swojej flocie. W perspektywie do roku 2025 działania Gminy będą polegały na sukcesywnym pozbywaniu się starych pojazdów spalinowych i zastępowaniu ich pojazdami zeroemisyjnymi do wysokości minimum 30% ogólnej liczby pojazdów stanowiących flotę gminy.

Krakowski Holding Komunalny S.A.