Klimiuk: Rozwój OZE w Enerdze jest zadowalający

19 października 2018, 10:00 Energetyka

– Rozwój OZE w grupie Energa jest na wysokim poziomie, gdyż aż 60 proc. energii elektrycznej wytwarzane jest w tego typu źródłach. Koreluje to z założeniami strategii grupy uwzględniającej rozwój OZE – powiedziała Alicja Barbara Klimiuk, p. o. prezesa zarządu Energi, podczas odbywającego się w Siedlcach IV Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego 2018.

Farma słoneczna. Fot. Energa

Alicja Barbara Klimiuk podkreśliła, że grupa Energa w dużym zakresie rozwinęła energetykę wiatrową i wodną. – Strategia Energii zakłada rozwój energetyki wodnej – dodała. – Energa ma 200 MW mocy w małych elektrowniach wodnych (o mocy od 0,5 do 2 MW), 167 MW w elektrowni we Włocławku oraz 187 MW w elektrowni szczytowo-pompowej w Żydowie – wyliczała p.o. prezesa zarządu Energi. Zwróciła również uwagę, że ponad 40 proc. funkcjonujących w Polsce farm wiatrowych zlokalizowane jest na terenie działania OSD Energi. – 2,5 GW w wietrze świadczy o tym, że Energa wykonała gigantyczny wysiłek związany z budową i modernizacją sieci dystrybucyjnej, po to by móc przyłączyć OZE do sieci – zaznaczyła Alicja Barbara Klimiuk i dodała, że Grupa przeznacza ok. 1,3 mld. zł rocznie na inwestycyjne w sieć dystrybucyjną.

CIRE.pl