KNF ukarała Petrolinvest

19 lipca 2016, 17:00 Alert

(Polska Agencja Prasowa)
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Petrolinvest karę pieniężną w wysokości 800 tys. zł i jednogłośnie wykluczyła bezterminowo jej akcje z obrotu na rynku regulowanym GPW – podała komisja w komunikacie.

– Ukaranie spółki Petrolinvest SA nastąpiło w związku ze stwierdzeniem szeregu naruszeń art. 56 ustawy o ofercie poprzez nienależyte wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych z informacjami okresowymi – podała KNF.
Jak podano, wykluczenie akcji z obrotu ma nastąpić po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja KNF stanie się ostateczna.