Nadchodzi dobry czas dla kogeneracji. Potrzebne jest wsparcie i rozwój ciepłownictwa

4 października 2019, 10:45 Alert

W siedzibie Ministerstwa Energii odbyła się prezentacja „Raportu o Kogeneracji w Ciepłownictwie” przygotowanego przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ). Jego autorzy tłumaczą, że jest to analiza obecnego stanu kogeneracji w Polsce i perspektyw rozwoju.

Tadeusz Skobel, wiceminister energii / fot. Piotr Stępiński, BiznesAlert.pl

Ich zdaniem kogeneracja jest najbardziej efektywnym sposobem wytwarzania energii. Zarówno z powodu oszczędności paliwa pierwotnego, efektywności energetycznej, jak i ze względów środowiskowych. Rozwój kogeneracji przyczynia się do poprawy jakości powietrza i zmniejszenia smogu. Ponadto, mając na uwadze pozytywny wpływ instalacji kogeneracyjnych na bezpieczeństwo dostaw energii oraz konkurencyjność Unii Europejskiej, Polska przyjęła długookresowe ramy regulacyjne, pozwalające na wykorzystanie potencjału kogeneracji w ramach wewnętrznego rynku energii.

– To dobry czas dla kogeneracji, biorąc pod uwagę przyjmowane ostatnio rozwiązania prawne. Uzgodnienie wsparcia dla kogeneracji z Komisją Europejską pozwoli, aby w perspektywie 2028 roku do sektora kogeneracji trafiło 36 mld złotych. To duże wsparcie, ale i duże potrzeby. To dobry sygnał dla Polski również pod względem produkcji czystego ciepła, która przyczyni się do poprawy jakości powietrza – powiedział wiceminister energii Tadeusz Sobel.

Według autorów raportu, kogeneracja powinna być objęta promowaniem i wspieraniem. Pozytywnie odnieśli się do obowiązującego systemu wsparcia. Ich zdaniem ma on stanowić stabilny i długoterminowy mechanizm, stymulujący rozwój kogeneracji w Polsce. Autorzy zaznaczyli, że bez rozwoju rynku ciepła trudno mówić o rozwoju kogeneracji.

Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Energia Ciepła oraz Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, stwierdził, że dopiero niedawno ciepłownictwo zostało dostrzeżone jako element stabilizujący system energetyczny polski, ale może w znaczący sposób wpływać na poprawę jakości powietrza. – Widzimy potencjał, aby w kogeneracji powstało 5000 MW nowych mocy. To dodatkowe 20 PJ ciepła. Dzisiaj 17 procent produkowanej w Polsce energii pochodzi z kogeneracji. W przypadku ciepła jest to już 70 procent – mówił.

Piotr Stępiński