Z koksu wodór, nowa inwestycja Jastrzębskiej Spółki Węglowej

12 października 2023, 14:00 Alert

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła umowę z Instytutem Technologii Paliw i Energii, jej przedmiotem jest budowa instalacji badawczej separacji wodoru.

Fot. JSW podpisanie umowy

12 października 2023 roku w Koksowni Przyjaźń JSW podpisała umowę z Instytutem Technologii Paliw i Energii. Jej przedmiotem jest uruchomienie instalacji badawczej do wydzielania wodoru z gazu koksowniczego. Wodór ma spełniać normy ISO 14687:2019 czyli nadawać się jako paliwo do samochodów z ogniwami paliwowymi typu PEM. Pierwszy etap zakłada modernizację i dostosowanie już istniejącej instalacji, będącej własnością Głównego Instytutu Górnictwa, do rozdzielania gazów, a następnie jej adaptację do warunków Koksowni Przyjaźń.

– Rezultatem tych działań będzie opracowanie i pozyskanie technologii do oczyszczania odseparowanego wodoru o wysokiej czystości, co w przyszłości umożliwi dywersyfikację produktową, a tym samym poszerzenie struktury przychodów grupy kapitałowej JSW poprzez sprzedaż wodoru – powiedziała Iwona Gajdzik-Szot, prezes JSW.

Umowa opiewa na wartość ponad dziewięciu i pół milionów oraz zakłada prawie półtorej miliona premii jeżeli zostanie osiągnięta oczekiwana jakość wodoru. Inwestycja ma zostać zrealizowana w przeciągu 24 miesięcy z czego do 6 miesięcy zajmie przeprowadzenie badań.

Jastrzębska Spółka Węglowa / Marcin Karwowski

JSW otrzymała zastrzyk finansowy na odmetanowanie kopalni