Koleje Mazowieckie wprowadzają nowoczesny nośnik biletów

26 maja 2015, 08:24 Alert

(Koleje Mazowieckie)

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. wdraża pilotażowo projekt „Karta Mazowiecka”, jako nowoczesny nośnik biletów. W ramach pilotażu planowane jest wydanie do 5 000 sztuk kart.

„Karta Mazowiecka” to nowy rodzaj nośnika biletu Kolei Mazowieckich zapisanego w formie elektronicznej na karcie bezstykowej. System elektroniczny oparty jest o kartę mikroprocesorową, zgodną ze standardem ISO/IEC 14443 dla biletów Kolei Mazowieckich oraz emulacją MIFARE Classic.

Karta Mazowiecka - awers i rewers

Wprowadzenie nowoczesnego nośnika biletów ma na celu podniesienie jakości usług.

Na Karcie Mazowieckiej można zapisać następujące bilety:

1) sieciowe imienne KM (dobowe, 3-dniowe, miesięczne, kwartalne, roczne);

2) odcinkowe imienne KM (tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne);

3) strefowe imienne KM (czasowe, miesięczne, kwartalne);

4) abonamentowe KM;

5) wydane wg ofert specjalnych obowiązujących w pociągach KM,

6) jednorazowe KM.

Oprócz biletów Spółki KM na Karcie Mazowieckiej jest możliwość kodowania jednocześnie biletów ZTM, zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w Taryfie przewozowej m.st. Warszawy.

Kodowanie biletów na Karcie Mazowieckiej możliwe jest w kasach biletowych wyposażonych w terminale kodujące oraz w biletomatach.

Lista kas oraz biletomatów

Do obsługi Karty Mazowieckiej zostało przygotowanych 12 Punktów Obsługi Klienta – oznaczone są one poprzez informację na okienku kasowym:

POK

w których przyjmowane są wnioski i wydawane Karty Mazowieckie oraz prowadzona jest obsługa pasażerów/użytkowników kart. Punkty Obsługi Klienta zlokalizowane są na nw. dworcach:

1) Warszawa Wschodnia (ul. Lubelska 24);

2) Warszawa Wileńska (ul. Targowa 72);

3) Warszawa Gdańska (ul. Z. Słomińskiego 6);

4) Warszawa Śródmieście peron nr 1 (ul. Al. Jerozolimskie 50);

5) Warszawa Śródmieście peron nr 3 (ul. Al. Jerozolimskie 50);

6) Otwock (ul. Orla 1);

7) Radom (ul. Plac Dworcowy 2);

8) Żyrardów (ul. Piłsudskiego 1);

9) Grodzisk Mazowiecki (ul. 1-go Maja 4);

10) Sochaczew (ul. Sienkiewicza 5);

11) Ciechanów (ul. Sienkiewicza 73);

12) Siedlce (ul. S. Zdanowskiego 1).

Ogólne warunki wydawania i użytkowania Karty Mazowieckiej

Zapoznanie się z „Ogólnymi warunkami wydawania i użytkowania Karty Mazowieckiej”, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz złożenie wniosku o wydanie Karty Mazowieckiej pozwala na przystąpienie do programu pilotażowego oraz wydanie spersonalizowanej karty imiennej.

Wydrukowany ze strony www.mazowieckie.com.pl i poprawnie wypełniony wniosek można złożyć w dowolnej kasie biletowej Spółki „Koleje Mazowieckie – KM”, a także przesłać pocztą na adres:

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.

ul. Lubelska 26

03-802 Warszawa

z dopiskiem „Centrum Obsługi Klienta”.

Wniosek o wydanie karty imiennej

Wniosek o wydanie karty imiennej

Najważniejszą zmianą dla podróżnych związaną z wdrożeniem Karty Mazowieckiej jest sama forma biletu. Nie jest to już bilet papierowy, ale wygodny elektroniczny nośnik, na którym można jednocześnie zakodować kilka biletów Kolei Mazowieckich, a także bilety ZTM Warszawa.

Zapraszamy na pilotażową stronę internetową www.karta.mazowieckie.com.pl, na której znajdują się informacje dotyczące Karty Mazowieckiej. Na tej stronie można:

1) założyć konto użytkownika i złożyć wniosek o wydanie karty;

2) zalogować się do konta na podstawie nr karty oraz PIN-u wygenerowanego przy wydaniu karty;

3) sprawdzić historię karty;

4) znaleźć informacje oraz nowości na temat Karty Mazowieckiej.

Wszelkie uwagi związane z użytkowaniem Karty Mazowieckiej prosimy przesyłać na adres mail karta@mazowieckie.com.pl z podaniem nr karty oraz szczegółowym opisem.

Korzyści dla podróżnego z posiadania Karty Mazowieckiej:

1) nowoczesny nośnik biletów odporny na uszkodzenia i zniszczenia;

2) brak obowiązku posiadania dokumentu ze zdjęciem podczas kontroli;

3) brak konieczności nanoszenia danych posiadacza na bilecie imiennym;

4) jeden nośnik, na którym może być zakodowanych nawet 6 ważnych biletów;

5) możliwość zakodowania biletów ZTM;

6) możliwość zastrzeżenia karty w przypadku zagubienia oraz odzyskania biletu w wyniku wyrobienia duplikatu karty;

7) prosty sposób zakupu kolejnego biletu dzięki funkcji odnów kontrakt;

8) rozmiar karty zgodny z rozmiarem kart bankowych, można ją bezpiecznie przechowywać z innymi kartami.