Kolejne firmy dołączają do budowy gazociągu Baltic Pipe

7 sierpnia 2020, 14:15 Alert
Rury gazoicagu Baltic Pipe fot. Gaz-System
Rury gazociągu Baltic Pipe fot. Gaz-System

Spółka Gaz-System  podpisała umowy z firmami, które zapewnią usługi nadzoru  inwestorskiego oraz środowiskowego podczas prac budowlano-montażowych na dnie morza oraz w miejscach tzw. lądowania gazociągu w Polsce i w Danii.

Nadzór

Nadzory inwestorskie będą świadczone na podstawie umów ramowych, podpisanych z trzema firmami – Brunel Energy Europe BV, Nowa People AS oraz Premier Technical Resources Ltd. Kontrakty zostały zawarte w celu sprawowania w imieniu Gaz-System nadzoru nad wykonaniem prac budowlanych i instalacyjnych, prowadzonych przez Saipem Limited. Umowy gwarantują Gaz-System dostęp do inspektorów nadzoru, posiadających wysokie kwalifikacje i doświadczenie we wszystkich wymaganych przez spółkę obszarach.

Wybrani wykonawcy są znanymi agencjami w branży naftowej i gazowej. To zapewni odpowiednią jakość usług i profesjonalny nadzór nad budową gazociągu podmorskiego Baltic Pipe.

Prace jeszcze w trzecim kwartale

Rozpoczęcie prac planowane jest jeszcze w tym kwartale, w zakresie badań wstępnych wzdłuż planowanej trasy gazociągu i nadzorowania prac wykonywanych na budowie w miejscach wyjścia gazociągu podmorskiego na ląd w Polsce i Danii. W późniejszym terminie nadzory sukcesywnie będą realizowane również  z wykorzystaniem statków – zgodnie z harmonogramem wykonawcy.

Wskazane powyżej firmy zostały wybrane spośród siedmiu uczestników postępowania, na podstawie oceny kwalifikacji i doświadczenia oraz zaproponowanych cen. Weryfikowane było również dotychczasowe zaangażowanie w realizację  podobnych prac oraz możliwość spełnienia podanych warunków.

Do sprawowania nadzoru środowiskowego w trakcie budowy został wybrany Ramboll Danmark A/S. Firma ta była odpowiedzialna dotychczas za prace analityczne, badawcze i projektowe, niezbędne do uzyskania wymaganych pozwoleń na budowę gazociągu. Zaangażowanie Ramboll w projekcie Baltic Pipe oraz doświadczenie w prowadzeniu tego typu prac w rejonie Morza Bałtyckiego były jednymi z kluczowych kryteriów, decydujących o wygraniu przetargu.

W ramach umowy Ramboll Danmark A/S zapewni weryfikację zgodności prac budowlano-instalacyjnych z wydanymi decyzjami administracyjnymi. Będzie także nadzorował działania wpływające na  ograniczenie do minimum  oddziaływania inwestycji na środowisko. Zakres umowy obejmuje zarówno prace dotyczące dokumentacji projektowej, jak i prace na placu  budowy oraz w portach, z których będą korzystać statki zaangażowane w działania budowlano-instalacyjne.

Gaz-System/Mariusz Marszałkowski

Marszałkowski: Dlaczego i czym Włosi zbudują Baltic Pipe? (ANALIZA)