KE ogłosiła konsultacje w sprawie aktualizacji EU ETS

30 października 2020, 16:30 Alert

Komisja Europejska ogłosiła w czwartek 29 października konsultacje w sprawie nadchodzących zmian w przepisach na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w UE.

Komisja Europejska. Fot. Flickr
Komisja Europejska. Fot. Flickr

Cel redukcji emisji

Komisja zaproponowała podniesienie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych na 2030 roku do co najmniej 55 procent w stosunku do poziomu z 1990 roku. Ma to pomóc, aby do 2050 roku UE mogła przejść na neutralność klimatyczną. Komisja zapowiedziała przegląd wszystkich odnośnych polityk UE z uwzględnieniem tego celu, w tym systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), i zaproponuje rozszerzenie systemu na kolejne sektory gospodarki. Dokona również przeglądu rezerwy stabilności rynkowej ETS na potrzeby obsługi niewykorzystanych uprawnień do emisji po trzech latach funkcjonowania.

Komisja Europejska rozpoczęła w maju prace nad możliwością rozszerzenia systemu handlu emisjami CO2 na sektory dotychczas nim nieobjęte, a więc transport drogowy i budownictwo. Ich celem jest ocena rozszerzenia systemu EU ETS w szczególności w transporcie drogowym i budownictwie. Badania dotyczą także wpływu takiego rozwiązania na podział zobowiązań redukcyjnych w sektorach poza EU ETS. KE poinformowała, że przeprowadzi także przegląd tzw. rezerwy stabilności rynkowej na potrzeby obsługi niewykorzystanych uprawnień do emisji po trzech latach funkcjonowania.

Komisja opublikowała wstępne oceny skutków proponowanych działań, w których określono potencjalny charakter i zakres zmian unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS). Uwagi do tego planu działania można zgłaszać przez 4 tygodnie do 26 listopada. Nadesłane uwagi posłużą do dopracowania inicjatywy. Komisja podsumuje otrzymane opinie w sprawozdaniu z konsultacji i wyjaśni, z jakich powodów zdecydowała się uwzględnić niektóre propozycje, a innych nie mogła wziąć pod uwagę.

Bartłomiej Sawicki

KE rozważy objęcie budownictwa i transportu systemem handlu emisjami CO2