KE zapewnia, że pomoże Polsce wygaszać kopalnie

27 października 2020, 18:00 Alert

W liście Komisja Europejska odpowiada Polsce w sprawie wątpliwości wokół przyszłości odkrywki węgla brunatnego w Turowie.

Odkrywka w Turowie

– Komisja rozumie Państwa obawy dotyczące zachowania miejsc pracy w regionie oraz zapewnienia niezależności energetycznej Państwa kraju. Rolą Komisji Europejskiej na mocy Traktatów jest nadzorowanie wdrażania prawa Unii Europejskiej oraz podejmowanie środków w celu zapewnienia prawidłowego stosowania prawa unijnego przez państwa członkowskie – czytamy w liście.

– Na podstawie skargi dotyczącej przedłużenia koncesji kopalni w Turowie, Komisja zwróciła się do polskich władz o informacje na temat zastosowania w tej sprawie wymogów wynikających z unijnego prawa ochrony środowiska. Po wyjaśnieniu wszystkich istotnych faktów Komisja będzie mogla ustalić, czy doszło do naruszenia prawa UE w dziedzinie ochrony środowiska. Pragnę Państwa zapewnić, że Komisja jest w pchli świadoma złożoności niniejszej sprawy i analizuje ją z największą uwagą – czytamy.

– Komisja jest gotowa wspierać państwa członkowskie w osiąganiu przez nie neutralności klimatycznej, w tym za pośrednictwem przyszłego mechanizmu sprawiedliwej transformacji. Mechanizm ten zapewni ukierunkowane wsparcie i pozwoli na zaangażowanie co najmniej ISO mld EUR w latach 2021-2027 dla najbardziej dotkniętych regionów, aby złagodzić społeczno-gospodarcze skutki transformacji. Mechanizm sprawiedliwej transformacji stanowi również platformę do dyskusji na temat wspólnych wyzwań i rozwiązań w zakresie transformacji oraz dialogu na szczeblu Unii Europejskiej w ramach inicjatywy wsparcia regionów górniczych będących w transformacji – pisze KE.

– Należy podkreślić, że celem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji nie jest wspieranie samej transformacji energetycznej, lecz wspieranie terytoriów zmagających się z poważnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi wynikającymi z tej transformacji. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji będzie wspierał regiony, w których istnieją wyraźne potrzeby potwierdzone konkretnymi dowodami, a także silne zaangażowanie polityczne na rzecz przejścia na gospodarkę neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla w najbliższej przyszłości (2021-2030), takie jak wygaszanie kopalni – czytamy w liście.

Komisja Europejska/Michał Perzyński