Bruksela może wesprzeć budowę morskich farm wiatrowych w Polsce

22 maja 2019, 10:45 Alert

-W nowych ramach finansowych KE zaproponowała różne alokacje środków, ale czekamy na nowy Parlament. Mamy nowy instrument – Connecting Europe Facility – będzie on służył też źródłom odnawialnym, które chcielibyśmy bardziej wspierać. Silnym kandydatem na korzystanie z niego jest Morze Bałtyckie. Potencjał jest tu doskonały, a współpraca regionalna może obniżyć koszty -powiedziała podczas Bałtyckiego Forum Przemysłu Energetyki Morskiej Anne-Maria Ide z Dyrekcji Generalnej ds. Energii w Komisji Europejskiej.

Anne-Maria Ide, Dyrekcja Generalna ds. Energii, Komisja Europejska podczas BEIF 2019 Fot. BiznesAlert.pl
Anne-Maria Ide, Dyrekcja Generalna ds. Energii, Komisja Europejska podczas BEIF 2019 Fot. BiznesAlert.pl

-W ciągu ostatnich lat dla morskich farm wiatrowych wydarzyło się wiele dobrego. W tej chwili naszym celem jest osiągnięcie gospodarki niskoemisyjnej do 2050 roku. Komisja Europejska opracowała w tym celu strategię. Jeśli chcemy osiągnąć ten cel, musimy przyspieszyć nasze działania, by zostać liderem w dziedzinie energetyki odnawialnej. To ogromne wyzwanie, ale również szansa. Będzie w tym zakresie dużo inwestycji, które przyspieszą wzrost gospodarczy i polepszą stan środowiska – podkreśliła Anne-Maria Ide.

Jej zdaniem rola offshore w strategii energetycznej Unii Europejskiej do 2050 roku jest ogromna. – Do 2030 roku 32 procent energii elektrycznej ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. Poszczególne kraje członkowskie muszą się przyłożyć do tego celu. Komisja Europejska ocenia te plany, w czerwcu zostaną wydane rekomendacje. Nowe plany zakładają kolektywną odpowiedzialność państw członkowskich, i dużo zależy od współpracy regionalnej – zaznaczyła.

Powiedział, że w tej sprawie toczyło się wiele skutecznych postępowań dotyczących morskich farm wiatrowych, a moc z nich wzrosła. – Rozwój postępuje w różnym tempie – szybko postępuje on na Morzu Północnym, wolniej na Bałtyku, ale ta sytuacja się zmienia – potencjał tu jest duży ze względu na płytkie wody i mocne wiatry. Do 2030 roku mogłoby dojść do znacznego wzrostu mocy. Skala ambicji jest mniejsza niż możliwości. Kilka lat temu morska energetyka wiatrowa korzystała z subsydiów, ale to też się zmieniło. Zaistniała możliwość zaistnienia synergii z innymi podmiotami, dzięki czemu wzrośnie ich rentowność – powiedział gość konferencji.

Podkreśliła, że współpraca regionalna jest niezbędna, by realizować takie projekty w sposób konkurencyjny cenowo. – Jeśli chodzi o przygotowanie krajowych planów, konieczna jest koordynacja, by określić możliwości współpracy na tym szczeblu, to zadanie dla państw członkowskich. Wsparcie dla takich projektów przybiera różne formy, jest wsparcie dla projektów transgranicznych. Komisja Europejska zamierza przyjąć podrzędny akt prawny, który pozwoliłby to regulować. W nowych ramach finansowych KE zaproponowała różne alokacje środków, ale czekamy na nowy Parlament. Mamy nowy instrument – Connecting Europe Facility – będzie on służył też źródłom odnawialnym, które chcielibyśmy bardziej wspierać. Silnym kandydatem na korzystanie z niego jest Morze Bałtyckie. Potencjał jest tu doskonały, a współpraca regionalna może obniżyć koszty.

Michał Perzyński