Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Węgrom w związku z cenami benzyny

15 lipca 2022, 14:00 Alert

Komisja Europejska (KE) wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Węgrom w związku z cenami benzyny. Węgrzy stosują różne ceny paliw dla pojazdów z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi i tych z węgierskimi tablicami rejestracyjnymi – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP).

fot. WIkimedia Commons

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pojazdy z węgierskimi tablicami rejestracyjnymi, w tym ciągniki i maszyny rolnicze, mają prawo do obniżenia oficjalnych cen paliw o 60 do 70 procent. Natomiast wszystkie inne pojazdy z obcą tablicą rejestracyjną nie mogą korzystać z tak obniżonych cen – czytamy na stronie Polskiej Agencji Prasowej.

– Komisja zwraca się do władz węgierskich o przestrzeganie przepisów prawa UE w zakresie swobodnego przepływu towarów i usług, w tym usług transportowych, swobody przedsiębiorczości, swobodnego przepływu obywateli i pracowników, zasady niedyskryminacji oraz przepisów w sprawie powiadomień na mocy dyrektywy w sprawie przejrzystości jednolitego rynku. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednolitego rynku ma szczególne znaczenie w obecnej sytuacji geopolitycznej, ponieważ stanowi on główny instrument przezwyciężenia obecnych destrukcyjnych skutków gospodarczych, wynikających z inwazji Rosji na Ukrainę. Jednostronne działanie na szczeblu krajowym i wprowadzanie dyskryminującego traktowania jest sprzeczne z zasadami swobodnego przepływu na jednolitym rynku i nie może stanowić rozwiązania – pisze Komisja Europejska w uzasadnieniu.

Węgry mają dwa miesiące na rozwianie zastrzeżeń zgłoszonych przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przejściu do drugiego etapu procedury – podaje PAP.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura

Plan ratunkowy na Węgrzech zakłada limity dostaw energii i gazu