Komisja Europejska przeznaczy 130 milionów euro na rozbudowę terminalu LNG

18 października 2019, 17:30 Alert

Komisja Europejska zatwierdziła inwestycję o wartości 130 milionów euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na rozbudowę terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu w północno-zachodniej Polsce.

Źródło: Gaz-System

130 mln euro na rozbudowę terminala LNG

Projekt zwiększy zdolność regazyfikacyjną, magazynowania i zapewni łatwy przesył terminalu LNG.- Finansowanie z EFRR było możliwe ze względu na ważny regionalny wymiar projektu. Gaz pochodzący z terminalu będzie przesyłany przez nowo budowane połączenia międzysystemowe do innych krajów, w tym do krajów bałtyckich: Słowacji, Czech i Ukrainy – podkreśla komisja w komunikacie.

Marosz Szefczovicz, wiceprzewodniczący komisji, wyraził zadowolenie z zaangażowania Polski przy realizacji polityki dywersyfikacyjnej, która leży u podstaw strategii unii energetycznej. – Jest to kolejny kluczowy krok wzmacniania bezpieczeństwa dostaw w całej Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej – podkreślił.

Dodał, że rosnąca konkurencja na regionalnym rynku gazu to zapewnianie przemysłowi (a także gospodarstwom domowym) bezpiecznej, niezawodnej i niedrogiej energii.

Komisja Europejska przypomina, że budowa terminalu LNG w Świnoujściu była możliwa dzięki dofinansowaniu w wysokości 224 mln euro w poprzednim okresie budżetowym UE.

Rozbudowa zdolności regazyfikacyjnych

Na początku października tego roku, spółka Polskie LNG, odpowiedzialna za terminal, podpisała umowę z firmą Selas-Linde, która dostarczy regazyfikatory SCV – urządzenia niezbędne do realizacji Programu Rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu. Urządzenia SCV są sercem gazoportu, dzięki temu terminal ma możliwość wysyłki gazu po regazyfikacji na poziomie 5 mld m sześc. gazu rocznie, a po rozbudowie zdolność ta zwiększy się do 7,5 mld m sześc.

Zakup regazyfikatorów SCV realizowany jest w ramach Programu Rozbudowy Terminalu LNG, który składa się z czterech projektów:

  • SCV – dodatkowa instalacja regazyfikacyjna – zwiększająca nominalną moc regazyfikacyjną terminalu do 7,5 mld Nm3/rocznie.
  • Trzeci zbiornik LNG – poprawiający elastyczność pracy instalacji Terminalu LNG, dzięki zwiększeniu pojemności magazynowej o dodatkowe 180 tys. m sześc., co zapewni optymalną zdolność procesową składowania LNG.
  • Instalacja przeładunkowa LNG na kolej – rozszerza zakres świadczonych usług o możliwość załadunku LNG na kontenery ISO i cysterny kolejowe, co umożliwi dotarcie do nowych potencjalnych klientów.
  • Dodatkowe nabrzeże statkowe, które umożliwi załadunek i rozładunek zbiornikowców, przeładunek LNG (transshipment) oraz załadunek jednostek bunkrujących LNG i usługę bunkrowania.

Komisja Europejska/PLNG/Bartłomiej Sawicki