Komisja Europejska skarży Niemcy i Węgry za naruszenie Trzeciego Pakietu Energetycznego

19 lipca 2018, 13:30 Alert

Komisja Europejska skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko rządom Niemiec i Węgier w związku z nieprzestrzeganiem w pełni regulacji Trzeciego Pakietu Energetycznego.

Budynek Komisji Europejskiej. fot. flickr.com/libereurope (CC BY 2.0)
Budynek Komisji Europejskiej. fot. flickr.com/libereurope (CC BY 2.0)

W czwartek Komisja Europejska poinformowała o skierowaniu przeciwko Niemcom i Węgrom spraw do TSUE.

W przypadku Niemiec, w ocenie KE, kraj ten nie zapewnił pełnego przestrzegania zasad dotyczących uprawnień i niezależności krajowego organu regulacyjnego. KE uzasadnia, że niemiecki regulator nie ma pełnej swobody w ustalaniu taryf sieciowych i innych warunków dostępu do sieci i usług bilansujących, ponieważ wiele z tych kwestii jest w dużym stopniu określonych w szczegółowych przepisach narzucanych przez rząd federalny. W ocenie KE Niemcy nieprawidłowo przetransponowały do prawa krajowego kilka wymogów dotyczących modelu rozdziału niezależnego operatora przesyłu.

KE przypomina, ze w lutym 2015 r. wysłała do Niemiec wezwanie do usunięcia uchybień, a następnie uzasadnioną opinię w kwietniu 2016 r. Jednak wobec braku reakcji Niemiec, Komisja zdecydowała się przekazać tej sprawy TSUE.

Jeśli chodzi o Węgry to w ocenie KE kraj ten nie zapewnił prawidłowego wdrożenie wymagań trzeciego pakietu energetycznego odnośnie taryf sieciowych. KE tłumaczy, że trzeci pakiet energetyczny wymaga, aby taryfy stosowane przez operatorów sieci energetycznych i gazowych były regulowane w celu zapobiegania zachowaniom antykonkurencyjnym i powierza krajowym organom regulacyjnym zadanie ustalania tych taryf lub ich metodologii.

Jednak po ocenie regulacji przyjętych przez Węgry w tej kwestii, Komisja stwierdziła, że prawo węgierskie wyłącza niektóre rodzaje kosztów z obliczania taryf, naruszając zasadę zwrotu kosztów w taryfach przewidzianych w przepisach. Ponadto Komisja stwierdziła, że Węgry przyjęły zmiany w regulacjach, które zagrażają prawu uczestników rynku do sądowego dochodzenia swoich racji w związku z decyzjami krajowego organu regulacyjnego w sprawie taryf sieciowych.

Komisja skierowała do Węgier wezwanie do usunięcia uchybienia w tych sprawach w lutym 2015 r., a także dwie uzasadnione opinie, odpowiednio w grudniu 2016 r. i kwietniu 2017 r. Ponieważ kwestionowane przepisy nie zostały jeszcze zmienione, KE postanowiła przekazać te sprawy Trybunał Sprawiedliwości.

CIRE.PL