Komisja Europejska zatwierdziła wsparcie Portu Czystej Energii w Gdańsku

21 października 2019, 17:45 Alert
Stary port w Gdańsku. Źródło: Pixabay
Stary port w Gdańsku. Źródło: Pixabay

W poniedziałek Komisja Europejska poinformowała, że wsparcie budowy zakładu przetwarzania odpadów komunalnych „Port Czystej Energii” w Gdańsku jest zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. Kwota wyniesie 64 mln euro.

Beneficjentem pomocy będzie spółka komunalna, która realizuje projekt w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Komisja Europejska stwierdziła, że pomoc publiczna jest zgodna z unijnymi zasadami pomocy państwa. Wsparcie umożliwi realizację celów UE w zakresie energii i środowiska bez nadmiernego zakłócania konkurencji na jednolitym rynku.
Instalacja w Gdańsku pod nazwą Port Czystej Energii będzie miała jedną linię technologiczną o mocy przerobowej 160 tys. ton rocznie. Będą tam trafiać odpady z procesu segregacji surowców wtórnych, tzw. frakcja resztkowa (wysokoenergetyczna) z Gdańska oraz z 34 pomorskich miast i gmin. Wyprodukowane ciepło i energia mają zaspokoić potrzeby około 35 tys. rodzin.
Polska Agencja Prasowa

Sawicki: Ekometropolie ze Skandynawii do Polski