Komisja przekaże 7,5 mld zł dotacji na polskie projekty kolejowe

30 czerwca 2015, 08:29 Infrastruktura

Komisja Europejska pozytywnie oceniła wszystkie wnioski złożone w konkursie CEF, w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020. Oznacza to, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymają ponad 7,5 mld zł dotacji na realizację 7 projektów kolejowych. Dzięki unijnemu wsparciu, podróż na kluczowych liniach między największymi miastami w Polsce będzie krótsza, usprawnione też zostaną połączenia aglomeracyjne. 

– To ogromny sukces polskiej kolei. Projekty, które złożyliśmy, zostały pozytywnie ocenione przez niezależnych ekspertów Komisji Europejskiej, co potwierdza ich jakość i dobry stopień przygotowania do realizacji. Decyzja Komisji Europejskiej oznacza, że już przyznano nam ponad jedną trzecią dotacji z przewidywanej dla PLK sumy w ramach CEF – mówi Marcin Mochocki, członek zarządu PKP PLK, dyrektor ds. inwestycji.

W ramach pierwszej tury konkursu Komisja Europejska otrzymała ponad 700 wniosków, z których zaakceptowano 276, w tym wszystkie zgłoszone projekty PLK. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy wykorzystaniu funduszy z unijnego instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) zmodernizują  linii kolejowe o łącznej długości 570 km.

Pasażerowie po zmodernizowanych liniach kolejowych pojadą szybciej, skorzystają też z nowych peronów dostosowanych do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.

Inwestycje, które zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską:

1. Modernizacja trasy Rawicz – Czempiń; ostatni element magistrali Wrocław – Poznań

2. Modernizacja trasy Sadowne – Białystok, ostatni element połączenia Warszawa – Białystok w ramach linii Rail Baltica

3. Modernizacja trasy Sochaczew – Swarzędz, kluczowa część magistrali Warszawa – Poznań

4. Modernizacja trasy Poznań – Szczecin

5. Modernizacja trasy Warszawa Włochy – Pruszków – Grodzisk Mazowiecki

6. Modernizacja kolei obwodowej w Warszawie; odcinek Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska

7. Budowa wiaduktów drogowych nad CMK

Unijne fundusze pozwolą na realizację ostatnich etapów obecnie prowadzonych modernizacji linii kolejowej z Warszawy do Białegostoku i z Wrocławia do Poznania. Modernizacja obejmie trasę Warszawa – Poznań, rozpoczną się także prace na odcinku Poznań – Szczecin. PLK przygotowują również modernizację dwóch tras obsługujących połączenia aglomeracyjne w Warszawie: Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki oraz dwóch linii obwodowych biegnących ze stacji Warszawa Gołąbki i z Warszawy Zachodniej do Warszawy Gdańskiej. Środki unijne CEF mają zostać wykorzystane również na budowę wiaduktów drogowych nad Centralną Magistralą Kolejową, co pozwoli na podniesienie prędkości powyżej 160 km/h na kolejnych odcinkach tej linii i dalsze skrócenie czasu przejazdu z Warszawy m.in. do Krakowa i Katowic.

Poza siedmioma wnioskami dotyczącymi robót budowlanych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymają także, reprezentując zagranicznych partnerów, dofinansowanie na prace studialne związane z wdrażaniem i rozwojem kolejowych korytarzy towarowych. W imieniu narodowych zarządców infrastruktury kolejowej z Belgii, Holandii, Niemiec, Czech i Litwy złożona została aplikacja dla korytarza Morze Północne – Morze Bałtyckie, zaś w imieniu zarządców z Czech, Słowacji, Austrii, Słowenii i Włoch dla korytarza Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie.

Źródło: PKP PLK