Komisja prześwietli czeskie e-myto. Polska rozpisuje przetarg

15 lutego 2017, 08:00 Alert
droga

Komisja Europejska bada umowę pomiędzy czeskim rządem a firmą Kapsch na dostawę i obsługę systemu poboru opłat na czeskich drogach. Komisja bada przedłużenie umowy z austriackim operatorem Kapsch TrafficCom do 2019 roku.

Czeski minister transportu Daniel Tok zapewnił podczas konferencji 13 lutego, że nie ma ryzyka związanego z anulowaniem tej umowy. W najgorszym przypadku, Czechy mogą zostać ukarane. Jeden z konkurentów Kapsch skierował skargę do Komisji Europejskiej, ponieważ rząd czeski przedłużył kontrakt na pobór e-myta Kapsch, która wygasał z końcem 2016 roku, przez trzy kolejne 3 lata bez odpowiedniego przetargu.

Rząd czeski argumentował, że nie był w stanie przeprowadzić nowego przetargu w stosownym czasie. Dzień wcześniej, 12 lutego minister transportu Tok ogłosił, że w maju, będzie nowy przetarg pobór opłat za przejazd samochodów ciężarowych po 2019 r. Kilka firm wyraziło zainteresowanie umową, w tym dostawcy ze Słowacji, Niemiec Węgry i USA.

Jednocześnie minister nie wyklucza, że czeski rząd może obsługiwać system opłat za przejazd ciężarówek po 2019 roku sam. Byłaby to decyzja następnego rządu po październikowych wyborach parlamentarnych,. System opłat za przejazd samochodów ciężarowych za pomocą systemu radiowego w Czechach został wdrożony w 2007 roku i od tego czasu, obsługiwany przez Kapsch. Operator pobiera jedną piątą dochodów. W 2016 roku system opłat za przejazd samochodów ciężarowych przyniósł 366 mln euro zysku.

Komisja Europejska jest zainteresowana w jaki sposób ministerstwo przedłużyło umowę z Kapschem. Europejska komisarz ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu i Przedsiębiorczości Elżbieta Bieńkowska wysłała list do czeskiego ministerstwa na podstawie skargi z konkurencyjnego dostawcy systemów poboru opłat, w szczególności firmy SkyToll.

Polska rozpoczęła przetarg

Pod koniec zeszłego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła postępowanie na wybór wykonawcy nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat (KSPO), który rozpocznie świadczenie usług poboru opłat od 3 listopada 2018 r. Postępowanie jest realizowane w modelu dwuetapowym, w trybie dialogu konkurencyjnego. GDDKiA będzie dążyć do podpisania umowy do końca 2017 r.

Po publikacji ogłoszenia rozpoczął się I etap postępowania, w wyniku którego zostaną wyłonieni wykonawcy spełniający warunki postawione przez GDDKiA. II etap prowadzony będzie w formie dialogu, do którego zostaną zaproszeni wykonawcy dopuszczeni w I etapie. Po zakończeniu dialogu wykonawcom zostanie przekazana finalna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z zaproszeniem do złożenia ofert.

Najważniejszym etapem postępowania jest zastosowana przez GDDKIA formuła dialogu konkurencyjnego z wykonawcami, którzy w odpowiedzi na przedstawione potrzeby i wymagania w zakresie KSPO, będą mogli w przedstawić swoje rozwiązania.

– Celem dialogu będzie wypracowanie optymalnych i najbardziej efektywnych technicznie i ekonomicznie rozwiązań dla przyszłego KSPO, które będą wykorzystane do finalnego określenia kształtu i sposobu funkcjonowania systemu – podało wówczas ministerstwo infrastruktury i budownictwa.

Umowa z wybranym wykonawcą będzie zakładała świadczenie usług przez 6 lat – od 3 listopada 2018 r. do 2 listopada 2024 r.

Die Pressen/Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa/Bartłomiej Sawicki