Komisja chce nadać status kandydata do UE Ukrainie i Mołdawii. Zełenski zadowolony

17 czerwca 2022, 17:15 Alert

Komisja Europejska dokonała oceny kryteriów politycznych, ekonomicznych oraz zdolności Ukrainy i Mołdawii do przyjęcia zobowiązań wynikających z członkostwa w UE i zaleciła Radzie Europejskiej przyznanie tym krajom statusu kraju kandydującego do UE, podała Komisja. Ponadto w przypadku Gruzji Komisja stwierdziła, że status kandydata powinien zostać jej przyznany po zrealizowaniu szeregu priorytetów. Władze Ukrainy wyraziły zadowolenie z tej decyzji.

Komisja Europejska. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Komisja Europejska. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Komisja o Ukrainie, Mołdawii i Gruzji

– Komisja Europejska stwierdziła, że Ukraina jest ogólnie bardzo zaawansowana w osiąganiu stabilności instytucji gwarantujących demokrację, praworządność, prawa człowieka oraz poszanowanie i ochronę mniejszości; kontynuuje dobre wyniki makroekonomiczne, wykazując się godną uwagi odpornością i stabilnością makroekonomiczną i finansową, jednocześnie musi kontynuować ambitne strukturalne reformy gospodarcze; oraz stopniowo zbliża się do istotnych elementów dorobku prawnego UE w wielu dziedzinach. Na tej podstawie Komisja zaleca, aby Ukraina uzyskała perspektywę członkostwa w Unii Europejskiej. Należy przyznać jej status kraju kandydującego, pod warunkiem podjęcia działań w wielu dziedzinach – czytamy w komunikacie.

Jeśli chodzi o Mołdawię, Komisja Europejska stwierdziła, że kraj ten dysponuje solidnymi podstawami do osiągnięcia stabilności instytucji gwarantujących demokrację, praworządność, prawa człowieka oraz poszanowanie i ochronę mniejszości; polityka makroekonomiczna jest dość solidna; poczyniono postępy we wzmacnianiu sektora finansowego i otoczenia biznesowego, jednak kluczowe reformy gospodarcze pozostają do przeprowadzenia; kraj ten stworzył solidne podstawy do dalszego dostosowania do dorobku prawnego UE. – Na tej podstawie Komisja zaleca, aby Mołdawia uzyskała perspektywę członkostwa w Unii Europejskiej. Należy przyznać jej status kraju kandydującego, pod warunkiem podjęcia działań w wielu dziedzinach – czytamy w komunikacie.

Komisja oceniła też, że Gruzja posiada podstawy do osiągnięcia stabilności instytucji gwarantujących demokrację, praworządność, prawa człowieka oraz poszanowanie i ochronę mniejszości, „nawet jeśli ostatnie wydarzenia osłabiły postępy kraju”. – Kraj ten osiągnął wysoki stopień stabilności makroekonomicznej i ma dobre wyniki w zakresie polityki gospodarczej oraz sprzyjające otoczenie biznesowe, ale konieczne są dalsze reformy w celu poprawy funkcjonowania gospodarki rynkowej; ogólnie rzecz biorąc, Gruzja stworzyła solidne podstawy do dalszego dostosowania do dorobku prawnego UE – czytamy w materiale.

Na tej podstawie Komisja zaleciła, aby Gruzja uzyskała perspektywę członkostwa w Unii Europejskiej. Status kandydata powinien zostać jej przyznany po zrealizowaniu szeregu priorytetów, zaznaczono. – Ukraina, Mołdawia i Gruzja podzielają silne i uzasadnione dążenia do przystąpienia do Unii Europejskiej. Dziś wysyłamy im wyraźny sygnał poparcia dla ich aspiracji, nawet w obliczu trudnych okoliczności. Czynimy to, stojąc twardo na gruncie naszych europejskich wartości i standardów, wyznaczając drogę, którą muszą podążać, aby przystąpić do UE. Opinie Komisji wyznaczają punkt zwrotny w naszych stosunkach. Jest to historyczny dzień dla mieszkańców Ukrainy, Mołdawii i Gruzji. Potwierdzamy, że należą one, w odpowiednim czasie, do Unii Europejskiej. Kolejne kroki leżą teraz w rękach naszych państw członkowskich – skomentowała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen, cytowana w komunikacie.

Wnioski o członkostwo w UE złożone przez Ukrainę, Gruzję i Mołdawię w świetle opinii Komisji zostaną omówione na kolejnym posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 23 i 24 czerwca. W międzyczasie UE podtrzymuje swoje zobowiązanie do dalszego zacieśniania więzi i pogłębiania partnerstwa, aby wspierać Ukrainę, Mołdawię i Gruzję, zgodnie z układami o stowarzyszeniu oraz pogłębionymi i kompleksowymi strefami wolnego handlu, podsumowano w informacji prasowej.

Komentarz władz Ukrainy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził w piątek zadowolenie z pozytywnej opinii Komisji Europejskiej w sprawie przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE. Ten pierwszy krok z pewnością przybliży nasze zwycięstwo – napisał na Twitterze. – Rekomendacja KE to pierwszy krok na drodze do członkostwa w UE, który z pewnością przybliża nasze zwycięstwo. Oczekuję pozytywnego wyniku od Rady Europejskiej – ocenił Zełenski, dziękując przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen i wszystkim innym członkom Komisji za „historyczną decyzję”.

Do pozytywnej decyzji KE odniósł się na Twitterze także szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. Jak poinformował, po wydaniu pozytywnej rekomendacji Komisja Europejska przekazuje krajowi plan działań, które trzeba wykonać, by rozpocząć negocjacje w sprawie akcesji. – Nasze zadanie to zrobić wszystko maksymalnie szybko. W odrębnym poście na Telegramie Jermak opublikował listę kroków, które powinna zrealizować Ukraina. To szereg zmian i reform, dotyczących m.in. sądownictwa, walki z korupcją, struktur ochrony porządku, dostosowania ustawy o mediach czy ustawy o mniejszościach narodowych. Powinna również zacząć działać uchwalona już ustawa „antyoligarchiczna”.

Komisja Europejska/Reuters/ISB News/Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński