Kommiersant: Rosjanie dopuszczą Chińczyków do swoich złóż

8 kwietnia 2015, 10:03 Alert
Vankorneft
Vankorneft. Jeden z projektów Rosnieftu zagrożony przez sankcje

(Kommiersant/Wojciech Jakóbik)

Kommiersant potwierdza, że chińskie CNPC ma uzyskać 10 procent udziału w złożach w ramach projektu Wankornieft należącego obecnie do rosyjskiego Rosnieftu. Byłoby to bezprecedensowe dopuszczenie zagranicznego kapitału do złóż przez Rosjan.

Złoża Wankor to największe odkrycie naftowe Rosji w ostatnim trzydziestoleciu. Pozwoli na utrzymanie wydobycia ropy i opracowanie metodologii wydobycia dla całej Wschodniej Syberii. Rosjanom brakuje jedynie kapitału, który mogą zapewnić Chińczycy. Dlatego kuszą ich udziałami w złożu, czego do tej pory wystrzegali się.

Jak informował BiznesAlert.pl, 2 marca tego roku wicepremier Rosji Arkady Dworkowicz powiedział, że rząd jest gotów rozważyć wszelkie prośby chińskich inwestorów o dopuszczenie do złóż na zasadzie 50-50 z zastrzeżeniem, że w złożach arktycznych Chińczycy mogą brać udział tylko jaku udziałowcy mniejszościowi (51-49).

Jako pozytywny przykład wskazał współpracę  Rosnieftu i CNPC w ramach joint venture Vankorneft na złożach Wankor, z których w 2013 roku wydobyto 21,4 mln ton ropy i kondensatu gazu. Rosnieft podpisał w listopadzie 2014 roku umowę na sprzedaż 10 procent akcji w swej firmie-córce Vankorneft chińskiemu CNOOC, który jest subsydiariuszem CNPC. Spółka operuje na złożu naftowym Wankor, do którego Rosjanie do tej pory nie dopuścili zagranicznego kapitału. To jedne z największych złóż w Rosji szacowanych na 500 mln ton ropy naftowej i 182 mld m3 gazu ziemnego.