Bezpieczeństwo energetyczne podczas konferencji w Rzeszowie

9 sierpnia 2021, 13:45 Alert

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie zaprasza na VI Konferencję „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbędzie się w dniach 13-14 września 2021 roku na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej (stacjonarnej oraz zdalnej – online) i transmitowane będzie na żywo w Internecie. 

VI Konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”. Grafika: Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza.
VI Konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”. Grafika: Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza.

Celem konferencji jest wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą szeroko pojętego sektora energii. Głównym tematem tego interdyscyplinarnego wydarzenia będzie transformacja energetyczna. Ponadto, podczas paneli plenarnych i tematycznych poruszone zostaną takie zagadnienia, jak: energetyka jądrowa, bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, zastosowania wodoru, systemy autonomiczne, nowy rynek gazu ziemnego, morska energetyka wiatrowa, ekonomiczna efektywności w sektorze energii i zrównoważonego rozwoju, zarządzanie bezpieczeństwem energetycznym, cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej.

Ze względu na szeroki zakres tematyczny konferencji oraz istotne znaczenie problematyki dotyczącej sektora energii, przedsięwzięcie kierowane jest w szczególności do: administracji publicznej, spółek sektora energii, ekspertów, pracowników naukowych, organizacji pozarządowych, dziennikarzy gospodarczych, doktorantów, studentów.

Podczas tegorocznej edycji, po raz czwarty przyznana zostanie nagroda im. Ignacego Łukasiewicza w kategorii bezpieczeństwo energetyczne. Jak co roku, w ramach konferencji zorganizowana zostanie także sesja posterów naukowych, której integralną częścią będzie konkurs na najlepszy poster naukowy. W trakcie konferencji odbędzie się również ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd.

Priorytetem konferencji jest bezpieczeństwo epidemiologiczne. Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną, planowane jest zastosowanie wszelkich możliwych środków ostrożności w celu zapewnienia kompleksowego bezpieczeństwa uczestników.

Działania, które zostaną podjęte to m.in.: zapewnienie cyrkulacji powietrza poprzez odpowiedni system wentylacji nawiewno-wywiewnej, monitorowanie (przy użyciu systemu 3D) ilości osób przebywających w salach, zastosowanie kilkunastu urządzeń dezynfekujących (INID S, UNID UV) i oczyszczających powietrze (INID-OP, INID M), stacjonarnego termometru na podczerwień SA200P oraz bezkontaktowej bramki bezpieczeństwa do wykrywania metalu z czujnikiem temperatury UB 500T. Z zabezpieczeniami wykorzystanymi podczas poprzedniej edycji konferencji (2020 rok) można zapoznać się tutaj. Konferencję kompleksowo zabezpieczy firma INTEGRA. Przewidywane są kolejne usprawnienia, które dostosowane będą do zmieniających się wymagań sanitarno-epidemiologicznych.

Udział w VI edycji konferencji potwierdzili m.in.: Piotr Naimski (Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej), Ireneusz Zyska (Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii), Zbigniew Gryglas (Podsekretarz stanu, Pełnomocnik MAP ds. Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej).

W poprzednich edycjach konferencji udział wzięło łącznie ponad tysiąc uczestników (reprezentujących kilkadziesiąt firm, 50 ośrodków naukowych i eksperckich), około 4 tysięcy studentów oraz blisko 140 tysięcy internautów.

Zachęcamy do zgłaszania (poprzez formularz zgłoszeniowy) wystąpień, artykułów i posterów naukowych wpisujących się w szeroko rozumiane zagadnienia sektora energii i klimatu. Artykuły naukowe przygotowane przez uczestników konferencji zostaną opublikowane w punktowanych czasopismach naukowych (po otrzymaniu pozytywnych recenzji naukowych). Zgłoszenia przyjmowane są do 23 sierpnia 2021 roku – czynny udział stacjonarny lub online oraz do 10 września 2021 roku – bierny udział stacjonarny.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się tutaj.

Źródło: Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

VI Konferencja Naukowa “Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 2021