Kongres zakazuje Rosnieftowi wstępu do USA

4 maja 2017, 07:15 Alert
rosnieft
fot. Rosnieft

Senatorowie USA złożyli wczoraj projekt ustawy, który ma uniemożliwić, aby rosyjski gigant naftowy pomimo sankcji wszedł na rynek USA.

Senatorzy Stanów Zjednoczonych przedstawili wczoraj (3.05.) projekt ustawy odnoszącej się do głębokiego kryzysu w Wenezueli. Projekt ma dwa zasadnicze cele: udzielenie pomocy humanitarnej dla głodującego społeczeństwa wenezuelskiego ( w wysokości 10 mln dol.) oraz uniemożliwienie rosyjskiemu gigantowi Rosnieft przejęcia kontroli nad wenezuelsko-amerykańską spółką naftowo-petrochemiczną Citgo.

W ub.r. państwowy koncern naftowy Wenezueli PDVSA znajdujący się w krytycznej sytuacji finansowej zapewnił sobie finansowanie od Rosnieftu.  Wykorzystując jako zabezpieczenie swój udział w Citgo wynoszący 49,9 proc. akcji. Na podstawie tej gwarancji finansowej Rosnieft udzielił kredytu wenezuelskiemu koncernowi w wysokości do 5 mld dol. PDVSA nie ma wprawdzie większościowego udziału w Citgo, jednak Rosnieft może przejąć kontrolę nad Citgo poprzez nabycie na giełdzie dodatkowych akcji PDVSA, a następnie, podwyższając w ten sposób wartość aktywów koncernu wenezuelskiego, zwiększyć jego udział w Citgo powyżej 50 proc. Wtedy wystarczy prosta operacja przejęcia zabezpieczenia wobec niewypłacalności dłużnika. I zdobycia kontroli nad Citgo.

Citgo, z siedzibą w Teksasie, w Houston jest ważną spółką prowadzącą na dużą skalę działalność handlową i produkcyjną w petrochemii, infrastrukturze przesyłowej gazu i ropy oraz przemyśłe rafineryjnym. Citgo przerabia w USA w trzech rafineriach około 800 tys. baryłek ropy dziennie. Choć nie jest to mało, jednak nie wiele wobec ok. 20 mln dziennej produkcji całej branży rafineryjnej. – „Ale Rosja ma długą historię politycznego grania w sektorze ropy i gazu. Doświadcza tego Europa, my nie możemy na to pozwolić. – powiedział w Senacie Jonh McCain, przewodniczący senackiej Komisji Obrony Narodowej. Bo w grę wchodzi też infrastruktura, którą można np zamknąć.

Zarówno republikańscy jak i demokratyczni parlamentarzyści w Waszyngtonie są poważnie zaniepokojeni perspektywą wejścia Rosnieftu na rynek USA. Od kilku dni ostrzegają przed zagrożeniem  bezpieczeństwa narodowego USA. W piśmie skierowanym 2 maja br.do sekretarza skarbu USA Steve Mnuchina piszą: – „… kontrola Rosnieftu nad znaczącym segmentem amerykańskich dostaw energii na rynek krajowy może stanowić poważne zagrożenie dla amerykańskiego bezpieczeństwa energetycznego, wpływać na stan dostaw detalicznych paliw i na ceny benzyny dla amerykańskich konsumentów. Może przynieść krytyczne zagrożenie dla infrastruktury energetycznej USA i sprowadzić poważne niebezpieczeństwa dla państwa”. Pismo podpisała grupa senatorów na czele z republikaninem Marco Rubio z Florydy i demokratą Robertem Menendezą. Podobne pisma otrzymali prezydent Trump oraz sekretarz stanu Tillerson.

Senator Rubio na konferencji prasowej 3 maja podkreślił, że „to zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego trzeba widzieć w kontekście rosnącego napięcia w relacjach USA i Rosji. Na co składają się zwłaszcza konflikt w Syrii, rosyjska cyberprzestępczość,  ingerencja Kremla w wybory prezydenckie w USA.” Rubio przypomina, że Rosnieft jest obecnie na liście sankcji Stanów Zjednoczonych za „naruszenie prawa międzynarodowego i zaostrzeniu konfliktu na Ukrainie.”

Republikański kongresman Jeff Duncan ostrzega, że „Rosjanie mają wiele do zyskania poprzez przeniesienie na Rosnieft aktywów naieżących w Citgo do  PDVSA. Będzie to z dużą szkodą dla interesów Stanów Zjednoczonych. Wzywamy BIały Dom do natychmiastowej interwencji w tej sprawie.”

Sekretarz skarbu Mnuchin jest z urzędu przewodniczącym Komisji Inwestycji Zagranicznych w Stanach Zjednoczonych, która decyduje, czy przejęcie przez zagraniczny biznes amerykańskich spółek lub aktywów w USA jest zgodne z interesem Stanów Zjednoczonych. Istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że do końca 2017 r. Rosnieft może wystąpić z takim żądaniem. – „Nie stanie się to w tym czy w przyszłym tygodniu – uważa Francisco Monaldi, ekspert latynoamerykańskiej polityki energetycznej w Baker Institute Rice University. – Ale wiele wskazuje, że PDVSA będzie niewypłacalne w październiku lub listopadzie tego roku. Musimy do tego czasu mieć narzędzia prawne, aby nie wpuścić Rosnieftu do USA. ”

AP/Fox News/Teresa Wójcik