Konsultacje ws. TTIP w ministerstwie gospodarki

11 czerwca 2015, 11:50 Alert

(Ministerstwo Gospodarki)

Konsultacje TTIP w Polsce

Współpraca regulacyjna w ramach Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji to temat spotkania, które odbyło się 10 czerwca 2015 r. w Ministerstwie Gospodarki. Jego gościem był  przedstawiciel Komisji Europejskiej (DG Trade) Fernando Perreau de Pinninck.

Podczas spotkania omówiono m.in. kwestie technicznego ujęcia barier w handlu (TBT), a także stan negocjacji w poszczególnych sektorach (m.in. kosmetyczny, farmaceutyczny, chemiczny). Przedstawiciel Komisji Europejskiej, który koordynuje rozmowy ws. TTIP w aspekcie regulacyjnym,  przedstawił też najważniejsze informacje dotyczące zakresu negocjowanego rozdziału.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele izb gospodarczych, handlowych, stowarzyszeń przedsiębiorców, a także organizacje pozarządowe.

Konsultacje są organizowane we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

***

Celem negocjowanej umowy Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) jest ustanowienie strefy wolnego handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, ma to oznaczać m.in. dalszą liberalizację dostępu do rynków wewnętrznych, niwelowanie barier inwestycyjnych poprzez lepsze regulacje, eliminację ceł we wzajemnym handlu oraz niwelowanie kosztownych barier pozataryfowych. Umowa między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską dąży również do obniżenia kosztów różnic w przepisach i standardach poprzez promowanie większej zgodności, przejrzystości i współpracy, przy zachowaniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ma też promować globalną konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, a także dbać o poprawę dostępu do rynku usług.

Dotychczas odbyło się dziewięć rund negocjacji.

Więcej informacji nt. TTIP